< Cofnij

Wyjątkowy czas poznańskiej reumatologii

Zdjęcia

W dniach 15-19.09.2021 r. w Poznaniu miał miejsce XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR). Przewodniczącym komitetu naukowego byli: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski oraz prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko. Na czele komitetu organizacyjnego stali: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski oraz dr n. med. Wojciech Romanowski.

Podczas Kongresu odbyło się 18 sesji tematycznych, w tym dwie z udziałem gości zagranicznych. Wykładowcy, w tym profesorowie reprezentujący inne specjalności, zaprezentowali szeroką gamę tematów, obejmujących m.in.: nowoczesne terapie, diagnostykę obrazową w reumatologii, diagnostykę laboratoryjną, zapalenia stawów, układowe choroby tkanki łącznej oraz  problemy z pogranicza innych działów medycyny i reumatologii (kardiologia, pulmonologia, gastroenterologia, nefrologia, choroby zakaźne, okulistyka, dermatologia).

Odbywający się co 3 lata Zjazd, to zawsze wielkie święto polskiej reumatologii. W Kongresie wzięło udział ponad 600 uczestników, co jest wynikiem imponującym (w Polsce jest około 1200 reumatologów) zważywszy na sytuację epidemiologiczną, więc co drugi z nich wziął w nim udział (250 osób on-line). Oprócz samych wykładów, Kongres dał również niepowtarzalne możliwości wymiany poglądów na temat problemów napotykanych w codziennej pracy zawodowej, ale także utrwalenia lub odnowienia kontaktów koleżeńskich.

W trakcie XXIV Kongresu PTR, w dniu 15.09.2021 r., podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów, odbyły się także wybory nowych władz PTR. Tego dnia nastąpiła oficjalna zmiana warty w Polskim Towarzystwie Reumatologicznym. Funkcję prezesa PTR objął prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski. Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski jest kierownikiem Katedry i Kliniki Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. Jest na tym stanowisku pierwszą osobą z Poznania w okresie ponad 90 historii Towarzystwa Reumatologicznego, chociaż Poznań jest od lat wiodącym ośrodkiem  reumatologicznym w naszym kraju. Prezesem-Elektem  został dr hab. n. med., prof. AKFM Zbigniew Żuber z Krakowa, lider polskiej reumatologii pediatrycznej. Kadencja obecnego Prezesa PTR - prof. dra hab. n. med. Włodzimierza Samborskiego - potrwa trzy lata, więc w tym czasie, to Poznań będzie stolicą polskiej reumatologii.

Jak na stolicę reumatologii przystało, od dnia 09.09.2021 r. Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych ma nową siedzibę. W Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu stworzono supernowoczesny ośrodek reumatologiczny, który obejmuje zarówno nowoczesny oddział, jak również dział terapii biologicznej i badań klinicznych, gdzie pacjenci będą mogli korzystać z nowoczesnych terapii w komfortowych warunkach.


Sekretarz Walnego Zgromadzenia Delegatów PTR
Dorota Sikorska