< Cofnij

X Jubileuszowy Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Uprzejmie informujemy, że 4 grudnia 2015 r. odbył się X Jubileuszowy Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji organizowany przez Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Sekcję Historii Chemii i Farmacji Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. Praca Pana mgr. farm. Piotra Skalskiego, napisana w Katedrze i Zakładzie Historii Nauk Medycznych UMP, została uznana za wyróżniającą się i zarekomendowana w wersji skróconej do druku w czasopiśmie wydawanym przez Instytut Historii Nauki PAN "Analecta".

Gratulacje

Dyplom

Komisja konkursowa

Przy stole prezydialnym siedzą (od lewej): prof. dr hab. Halina Lichocka (IHN PAN; redaktor naczelny czasopisma "Analecta"), dr Jan Majewski (Honorowy Przewodniczący Sekcji Historii Farmacji PTFarm), dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN, oraz prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta (Prezes PTFarm). W drugim rzędzie, pierwszy z prawej - mgr farm. Piotr Skalski.