< Cofnij

Interaktywne szkolenie dedykowane pytaniom testowym

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach  interaktywnego szkolenia dedykowanego pytaniom testowym.

W trakcie warsztatów Wykorzystanie platformy e-learningowej w procesie ewaluacji kwalifikacji studenta dowiecie się Państwo m.in.
- jak przygotować pytania testowe o różnym stopniu trudności?
- jak uniknąć najczęstszych błędów w formułowaniu pytań?
- jak wykorzystać platformę OLAT do ulepszania jakości pytań testowych?

Szkolenie jest certyfikowane oraz wiąże się z nadaniem 10 punktów twardych w ramach programu NESTOR.

Terminy kolejnych edycji

Edycja VII szkolenia:
cz. I– termin - 04.06.2019 r. - godz.9:00 - 13:00
cz. II - termin - 13.03.2019 r. - godz. 9:00 - 13:00

Edycja VIII szkolenia:
cz. I - termin - 05.06.2019 r. - godz.10:00 - 14:00
cz. II - termin - 06.06.2019 r. - godz. 9:00 - 13:00

Szczegółowe informacje wraz z terminami rekrutacji  znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00

Załączniki:

» Zaproszenie
» Formularz
» Oświadczenie