< Cofnij

Konkurs INNOHUMAN

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób reprezentujących podmioty zainteresowane udziałem w konkursie INNOHUMAN w temacie "Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy", który jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Spotkanie odbędzie się 9 września br. w sali kinowej Ministerstwa Rozwoju (wejście od ul. Wspólnej 2/4) w godzinach od 10:00 do 14:00.

30 czerwca 2016 r. Instytucja Zarządzająca POWER ogłosiła konkurs INNOHUMAN (nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-006/16) realizowany w schemacie makro. Celem konkursu jest przetestowanie i włączenie do praktyki uczelni modelowych rozwiązań, które pozwolą na łatwiejsze odnajdywanie się absolwentów kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych na rynku pracy. Konkurs jest ukierunkowany na stworzenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do upraktycznienia studiów humanistycznych i wykorzystanie wiedzy teoretycznej do rozwiązania konkretnych problemów. W konkursie przetestowane zostaną wdrożeniowe prace licencjackie i magisterskie przy założeniu silnej współpracy studentów kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych z przedstawicielami innych kierunków oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia konkursu oraz kryteria oceny projektów. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i późniejszej realizacji projektów wybranych w ramach konkursu.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie do 12 sierpnia br. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: innohuman@mr.gov.pl.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.


[AKTUALIZACJA]

Termin nadsyłania zgłoszeń na spotkanie informacyjne w dniu 9 września 2016 r.  został przedłużony do dnia 5 września 2016 r.