< Cofnij

Nabór wniosków o dofinansowanie wykładów otwartych światowej sławy naukowców, specjalistów i artystów w Poznaniu

Logo Poznań

Urząd Miasta Poznania ogłosił możliwość kolejnego składnia wniosków o dofinansowanie wykładów otwartych światowej sławy naukowców, specjalistów i artystów w Poznaniu.

Wnioski winny dotyczyć wykładów popularnonaukowych dla szerokiej publiczności, planowanych w miesiącach wrzesień-grudzień 2024 r.

Dofinansowanie dotyczy kosztów hotelu, podróży, pobytu gościa. Jednym z głównych kryteriów przy ocenie wniosków są osiągnięcia naukowe lub artystyczne zaproszonego gościa. Urzędowi Miasta Poznania zależy na organizacji wykładów najwybitniejszych postaci świata nauki i sztuki, które będą stanowić wydarzenie o potencjale promocyjnym nie tylko dla środowiska akademickiego, ale także dla całego miasta. Celem projektu nie jest dofinansowanie wizyt naukowców przyjeżdżających doPoznania w ramach konferencji organizowanych przez uczelnie.

WNIOSEK o finansowanie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2024 r. Wypełnione wnioski zgłoszeniowe w wersji WORD należy przesłać na adres mrolska@ump.edu.pl i pocztą tradycyjną (wnioski papierowe muszą być podpisane przez kierownika jednostki lub osobę go zastępującą).

Informacji udzielają pracownicy Sekcji Współpracy Międzynarodowej: Magdalena Rolska - tel. 61 8546034 i Bożena Raducha - tel. 61 8546036.