< Cofnij

Przemówienie inauguracyjne Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przemówieniem wygłoszonym przez Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego w trakcie Inauguracji Roku Akademickiego, która odbyła się 4 października 2016 r.


» Przemówienie inauguracyjne