< Cofnij

Przetargi na wybór ekspertów medycznych

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, ogłoszono przetargi na wybór ekspertów medycznych, prowadzone przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (ZZP).

Poszukiwani eksperci mają uczestniczyć w pracach 15 grup roboczych, których efektem ma być opracowanie map potrzeb zdrowotnych odnoszących się do leczenia określonych grup chorób:

 1. Choroby metaboliczne  
 2. Choroby oczu i okolic 
 3. Choroby uszu i wyrostka sutkowatego 
 4. Choroby układu moczowo-płciowego 
 5. Choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) 
 6. Choroby układu moczowo-płciowego (mężczyzn) 
 7. Choroby układu trawiennego (górny odcinek- wątroba + trzustka) 
 8. Choroby układu trawiennego (górny bez wątroby i trzustki) 
 9. Choroby układu trawiennego (dolny odcinek) 
 10. Choroby skóry
 11. Choroby zakaźne (WZW)
 12. Choroby zakaźne (HIV)
 13. Choroby zakaźne (Inne)  
 14. Stomatologia 
 15. Urazy

Zachęcamy do zapoznania się treścią ogłoszeń dot. ww. postępowań.

Informacje szczegółowe (wraz z koniecznymi do złożenia do ZZP dokumentami) dostępne są na stronie podmiotowej ZZP w zakładce „OGŁOSZENIA O PRZETARGACH”.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00

W związku z powyższym zachęcamy do aktywnego udziału w postępowaniu oraz uprzejmie prosimy o rozpropagowanie ww. informacji.

 

Ministerstwo Zdrowia