< Cofnij

Statystyczne czwartki

Szanowni Państwo,

zapraszamy na STATYSTYCZNE CZWARTKI prowadzone przez Katedrę Informatyki i Statystyki na TEAMS, mające na celu zapoznanie z możliwościami i ograniczeniami, jakie dają programy dostępne na UMP - Statistica, MedCalc, JMP i PQStat (klucze licencyjne są w WISUSIE w zakładce KONTO - LICENCJE PROGRAMÓW).

Chcemy pokazać realizację wybranych metod analizy danych.

Pierwsze spotkanie już obyło się i nagranie z analizy wariancji w programie Statistica jest już dostępne.

Spotkania są nagrywane i możliwe do odtworzenia przez pracowników UMP w dogodnym terminie do końca roku akademickiego.

» Link do spotkań
» Nagrania
» Zaproszenie
» Harmonogram

Nie wyrażamy zgody na edycję, kopiowanie i rozpowszechnianie nagrań ze spotkań bez zgody UMP. Prosimy o uszanowanie tego.

Udział w spotkaniach oznacza zgodę na publikację tych nagrań przez UMP.


Dr hab. Magdalena Roszak

Kierownik Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki