< Cofnij

Szkolenie „Budowanie programu nauczania opartego na efektach kształcenia”

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w szkoleniach „Budowanie programu nauczania opartego na efektach kształcenia”.

W trakcie kursu dowiecie się Państwo m.in.:
- jak formułować efekty kształcenia?
- jak dobierać metody oceniania do założonych efektów kształcenia?
- czym różnią się efekty kształcenia od treści nauczania?

W przebiegu spotkania będzie Państwo także mieli okazję stworzyć sylabus dla realizowanych przez siebie zajęć, przedmiotu lub modułu.

Uczestnikom przyznane zostanie 8 punktów edukacyjnych w ramach programu NESTOR.

Terminy spotkań:

Edycja 1: 23.05.2019 r. godz. 9:00-13:00
Edycja 2: 27.05.2019 r. godz. 10:00-14:00
Edycja 3: 29.05.2019 r. godz. 9:00-13:00
Edycja 4: 03.06.2019 r. godz. 9:00-13:00

Szczegółowe informacje wraz z terminami rekrutacji  znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

Załączniki:

» Zaproszenie
» Formularz
» Oświadczenie