< Cofnij

Szkolenie "Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych"

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: "Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych". Podczas szkolenia  dowiecie się Państwo m.in.

Szkolenie składa się z trzech spotkań - łącznie 10 h i realizowane jest online poprzez platformę Microsoft TEAMS.

Zapisu na szkolenie można dokonać w systemie WISUS, zakładka SYSTEMY → POLAT → PROGRAM. Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w zakładce Courses na platformie pOLAT należy wybrać „Zapisy warsztaty: Wykorzystanie platformy e-learningowej do tworzenia zajęć e-learningowych".

Szkolenie jest certyfikowane oraz wiąże się z nadaniem 10 punktów.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Biura Projektu: Formularz Osobowy Uczestnika, a także Oświadczenie uczestnika (do pobrania poniżej).

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu należy zapisać się na trzy jego części w ramach jednej edycji.

Edycja XXXI szkolenia:
cz. I - termin: 09.12.2021 r., godz. 9:00-13:00
cz. II - termin indywidualny - Studio Nagrań
cz. III - termin: 16.12.2021 r., godz. 9:00-11:15

Edycja XXXII szkolenia:
cz. I - termin: 17.01.2022 r., godz. 9:00-13:00
cz. II - termin indywidualny - Studio Nagrań
cz. III - termin: 24.01.2022 r., godz. 9:00-11:15

Edycja XXXIII szkolenia:
cz. I - termin: 28.01.2022 r., godz. 9:00-13:00
cz. II - termin indywidualny - Studio Nagrań
cz. III - termin: 04.02.2022 r., godz. 9:00-11:15

Termin zgłaszania do udziału w szkoleniu:

Edycja XXXI  szkolenia: rejestracja do 06.12.2021 r., do g. 15.00

Edycja XXXII  szkolenia: rejestracja do 12.01.2022 r., do g. 15.00

Edycja XXXIII szkolenia: rejestracja do 25.01.2022 r., do g. 15.00

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem studio@ump.edu.pl lub Biuro Projektu nkuzniak@ump.edu.pl, tel. 61 854 60 41 (ul. Fredry 10, p. 145).

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz
» Oświadczenie