< Cofnij

XII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Absolwentów UMP

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprzejmie zaprasza na XII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godz. 12.15 (drugi termin Walnego Zgromadzenia przewidziany jest na godz. 12.30) w Siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 51 w Poznaniu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Wybór komisji mandatowej - 2 osoby, skrutacyjnej - 3 osoby i wniosków - 2 osoby.
 4. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za okres od 28 listopada 2014 r. do 20 kwietnia 2018 r.
 5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia za okres od 28 listopada 2014 r. do 20 kwietnia 2018 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres od 28 listopada 2014 r. do 20 kwietnia 2018 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Wybory władz Stowarzyszenia:
  - Zarządu
  - Komisji Rewizyjnej
  - Sądu Koleżeńskiego
 10. Wykład naukowy: prof. dr hab. n. med. Michał Musielak.
 11. Dyskusja nad kierunkami działalności Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał.
 12. Ogłoszenie wyników wyborów władz.
 13. Zakończenie zebrania.


W imieniu Zarządu
prof. dr hab. Andrzej Obrębowski