Kontakt

Kontakt z Działem Rekrutacji

Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem lekarskim, dietetyką, neurobiologią, lekarsko-dentystycznym, biotechnologią medyczną (studia II stopnia), technikami dentystycznymi, optometrią lub protetyką słuchu:

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój E-115
tel.: 61 854-74-27 / 61 854-74-28 / 61 854-74-71
fax: 61 854-74-26
e-mail: rekr_wlek1@ump.edu.pl lub rekr_wlek2@ump.edu.pl


Jeżeli jesteś zainteresowany farmacją, analityką medyczną, kosmetologią, analityką kryminalistyczną i sądową, inżynierią farmaceutyczną, elektroradiologią, fizjoterapią, pielęgniarstwem, położnictwem, ratownictwem medycznym, terapią zajęciową, zdrowiem publicznym lub biotechnologią medyczną (studia I stopnia):

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój R-01
tel.: 61 854-74-67 / 61 854-74-68 / 61 854-74-69
fax: 61 854-74-65
e-mail: rekr_farm@ump.edu.pl lub rekr_wnoz@ump.edu.pl

Pracownicy

Kierownik Działu Rekrutacji:
mgr Anna Jurago - tel.: 61 854-74-75
e-mail: ajurago@ump.edu.pl

mgr Marta Nowaczyk - tel.: 61 854-74-70
mgr Kamila Pijanowska - tel.: 61-854-74-66

Godziny przyjęć

Dział Rekrutacji jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00

Zgłaszanie problemów

Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek problemy zgłoś je w oparciu o poniższą instrukcję

» Instrukcja zgłaszania problemów