Inne ważne komisje

Komisja Bioetyczna
Komisja ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
Rada Nauki Uczelni
» Regulamin
» Uchwała Senatu nr 273/2020
» Uchwała Senatu nr 110/2022
Rada Dydaktyczna Uczelni
» Regulamin
» Uchwała Senatu nr 274/2020