< Cofnij

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dietetyka Gerontologiczna - Wyzwania I Szanse"

Data wydarzenia: 3 marca 2017

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 3 marca (piątek) 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 37, odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dietetyka Gerontologiczna- wyzwania i szanse".

Organizatorami wydarzenia są Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej i Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wiodącymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą:

- Dietoterapia w chorobach neurodegeneracyjnych
- Dieta a starzenie się nerek
- Żywienie w zaburzeniach połykania u osób starszych
- Współpraca dietetyka z lekarzem
- Nowe trendy w dietetyce gerontologicznej
- Superfoods w starzeniu

Ponadto dla uczestników przewidzieliśmy jako tegoroczną nowość SESJĘ DOBRYCH PRAKTYK W DIETETYCE. Ponadto każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestniczenia w warsztatach.

Serdecznie zapraszamy do udziału czynnego w konferencji tj. wygłoszenia prac naukowych w formie prezentacji ustnej lub plakatu. Z zaprezentowanych prac Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze, które zostaną nagrodzone możliwością publikacji w czasopiśmie Geriatria.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie konferencji: www.gerodiet.wix.com/konferencja

Prosimy również o zapoznanie się z komunikatem nr 1, regulaminem konferencji, warunkami uczestnictwa czynnego oraz wytycznymi do zgłaszanych abstraktów, które będą drukowane w materiałach konferencyjnych.