< Cofnij

Jubileuszowa Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa "Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowana interwencja farmakologiczna"

Data wydarzenia: 2 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 2 grudnia 2017 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa "Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowana interwencja farmakologiczna" pod patronatem JM Rektora UMP prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. dr. hab. Zbigniewa Krasińskiego. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Konferencja przeznaczona dla pracowników uniwersytetów, przedstawicieli zawodów medycznych, nauczycieli i terapeutów oraz studentów kształcących się w języku polskim i angielskim. Serdecznie zapraszamy do udziału rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa, którzy będą mieli możliwość wysłuchania prezentacji i udziału w zaplanowanych dyskusjach oraz wymiany doświadczeń w kuluarach. Spojrzymy na świat osób z zespołem Downa i ich opiekunów z punktu widzenia psychologii klinicznej oraz perspektywy artystycznej. Omówimy aspekty genetyczne i epigenetyczne, immunologiczne, endokrynologiczne, neurologiczne i biochemiczne trisomii 21 stanowiące cel aktualnie proponowanej interwencji farmakologicznej. Zaproponujemy laboratoryjne monitorowanie wsparcia farmakologicznego. Przedstawimy przykłady efektów wprowadzanej wielorakiej interwencji w zespole Downa. Zachęcamy zarówno uczestników, jak i studentów pracujących w Studenckich Kołach Naukowych, do zaprezentowania swoich badań - szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Streszczenia. Mamy nadzieję, że poruszone przez nas zagadnienia spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy do skorzystania z formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji na stronie: www.trisomia21.bok-ump.pl