< Cofnij

Konferencja IRSSD 2021

Data wydarzenia: 22 stycznia 2021

Baner

W dniach 22-23 stycznia br. w Milwaukee, Wisconsin, Stany Zjednoczone, odbywa się XIV międzynarodowy zjazd Towarzystwa Badań nad Deformacjami Kręgosłupa - The International Research Society of Spinal Deformites.

Towarzystwo IRSSD zostało zawiązane w 1994 roku jako kontynuacja utworzonej w 1980 roku Study Group for Moire Topography, Surface Topography and 3D Spinal Deformity. Misją Towarzystwa stało się określenie „Striving for excellence in spinal research”.

Członkami Towarzystwa są klinicyści zajmujący się leczeniem deformacji kręgosłupa, inżynierowie, specjaliści biomechaniki kręgosłupa, biolodzy i genetycy poszukujący etiologii rozwojowych zniekształceń kręgosłupa i inni specjaliści z tego obszaru. W trakcie zjazdów Towarzystwa, które odbywają się co dwa lata, organizowane są następujące sesje naukowe (www.irssd2021.com):

  1. Genetics & Etiology
  2. Biomechanics, Movement, Posture
  3. 3D Imaging
  4. Non-surgical Management
  5. Surgical Treatment
  6. Quality of Life

Towarzystwo wydaje regularne publikacje materiałów zjazdowych zamieszczone w PubMed jako kolejne tomy serii Research into Spinal Deformities (ISBN) publikowane w rocznikach Studies in Health Technology and Informatics (ISSN).

Dotychczasowe konferencje IRSSD odbyły się w następujących lokalizacjach:

year place IRSSD President
1994 Pescara Morey Moreland (USA)
1996 Stockholm Dirk Uytendaele (Belgium)
1998 Burlington Dirk Uytendaele (Belgium)
2000 Clermont Ferrand Stig Willner (Sweden)
2002 Athens Nobumasa Suzuki (Japan)
2004 Vancouver Hubert Labelle (Canada)
2006 Ghent Ian Stokes (USA)
2008 Liverpool  Keith Bagnall (Canada)
2010 Montreal Theo Grivas (Greece)
2012 Poznan Carl-Eric Aubin (Canada)
2014  Sapporo  Jack Cheng (Hong Kong)
2016 Banff  Jim Raso (Canada)
2018 Utrecht  Rene Castelein (Netherlands)
2021 Milwaukee Tomasz Kotwicki (Poland)
President Elect   Peter Dangerfield (UK)

Z uwagi na pandemię obecna konferencja odbywa się w trybie zdalnym. Poznań stanowi liczący się ośrodek badający liczne aspekty rozwojowych deformacji kręgosłupa a polskie publikacje są cytowane i żywo dyskutowane na świecie.

Zapraszamy do śledzenia obrad kongresu na www.irssd2021.com.

Prof. Tomasz Kotwicki
Prezydent IRSSD 2018-2021

 

IRSSD 2012 Poznan Tomasz Kotwicki Local Host
IRSSD 2012 Poznan Tomasz Kotwicki Local Host

IRSSD 2012 Poznan Obrady
IRSSD 2012 Poznan Obrady

IRSSD 2012 Poznan Gala Dinner
IRSSD 2012 Poznan Gala Dinner