Aktualności

Dodatkowy nabór na studia 2024/2025

Dodatkowy nabór na studia 2024/2025

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza dodatkowy nabór na studia w roku akademickim 2024/2025. Sprawdź szczegóły i nie przegap swojej szansy. #Zacznij coś od nowa!

ERASMUS+ kolejna edycja projektu

ERASMUS+ kolejna edycja projektu

W dniu 23 lipca br. została podpisana kolejna umowa w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu międzynarodowej mobilności studentów i pracowników naszej Uczelni. Ta 26-miesięczna umowa przewiduje ponad 1.300.000 zł na stypendia dla studentów na wyjazdy na studia i praktyki oraz dla pracowników na zagraniczne staże lub prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskich. Do tej pory z mobilności Erasmusa skorzystało blisko 1500 studentów oraz ponad 150 pracowników. Bardzo nas cieszy, że kolejna edycja projektu przyczyni się do powiększenia naszej erasmusowej rodziny stypendystów oraz znacząco wpłynie na poziom umiędzynarodowienia UMP.

Nasze sukcesy w mediach - wspólny projekt Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Poznańskiej opisany przez "Wprost"

Nasze sukcesy w mediach - wspólny...

Z radością i satysfakcją dzielimy się najnowszym artykułem magazynu "Wprost" pt. "Uniwersytety, Politechniki: w polskiej nauce dużo się dzieje dla medycyny". Wśród innowacyjnych technologii i przełomowych rozwiązań dla pacjentów, nad którymi pracują ośrodki w Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, na uwagę zasłużył projekt realizowany przez nasz Uniwersytet, jako lidera w konsorcjum z Politechniką Poznańską, czyli „Druk 3D jako narzędzie do otrzymywania transdermalnych systemów mikroigłowych o zwiększonej skuteczności w leczeniu zaburzeń depresyjnych”. Badania finansowane ze środków NCN (program Sonata Bis 11, nr 2021/42/E/NZ7/00125) odbywają się pod kierownictwem dra hab. Tomasza Osmałka, prof. UMP z Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, przy której działa Pracownia Druku 3D. Ich celem jest opracowanie systemów mikroigłowych do podania przezskrórnego leków przeciwdepresyjnych w odpowiedzi na wyzwania i ograniczenia związane z farmakoterapią doustną. Bardzo cieszymy się, że wysiłki naszych naukowców przyczyniające się do rozwiązywania najbardziej aktualnych problemów zdrowotnych znajdują uznanie i są popularyzowane w społeczeństwie przez ogólnopolskie media.

Egzaminy OSCE i PRE-OSCE w Centrum Symulacji Medycznej

Egzaminy OSCE i PRE-OSCE w Centrum...

Po raz kolejny w Centrum Symulacji Medycznej przeprowadzono egzaminy PRE-OSCE dla kierunku lekarskiego (III rok) oraz OSCE dla kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Dzięki zaplanowanej organizacji i pełnej współpracy Koordynatorów w tym roku egzaminy prowadzone były równolegle z trwającymi zajęciami dydaktycznymi. Egzaminy na stałe wpisane są w grafik jednostki, a zbliżający się rok akademicki dodatkowo uzupełni egzamin OSCE dla studentów kierunku lekarskiego VI rok.

Medyczne wsparcie polskich olimpijczyków

Medyczne wsparcie polskich...

Prof. dr hab. n. med. Nadia Sawicka-Gutaj została powołana do Olimpijskiej Reprezentacji Polski podczas Igrzysk XXXIII Olimpiady w Paryżu. W dniu 18.07.2024 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się uroczyste ślubowanie. Prof. Nadia Sawicka-Gutaj złożyła je wraz ze sztabem i zawodniczkami Polskiego Związku Kajakowego, którymi się opiekuje jako lekarz kadry narodowej. Igrzyska to najważniejsze sportowe wydarzenie na świecie. Trzymamy kciuki za zmagania i sportową rywalizację. Niech te Igrzyska będą inspiracją do nieustannego samorozwoju i dążenia do celu!

Czy będziemy mieć nowy lek na schizofrenię?

Czy będziemy mieć nowy lek na...

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że Nasza Uczelnia stanowiła część konsorcjum realizującego grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poświęconego wykorzystaniu inhibitora fosfodiesterazy 10A (PDE10A) w celach leczniczych. Wkrótce po opisaniu w 1999 roku PDE10A hydrolizującej cAMP, a słabiej cGMP pojawiły się pomysły wykorzystania hamowania działania tego enzymu do leczenia schorzeń wywołanych zaburzeniami transmisji nerwowej pomiędzy prążkowiem, a korą mózgową, klinicznie manifestujących się pobudzeniem psychicznym i ruchowym (ryc. 1). Nasza Uczelnia aktywnie włączyła się do badań nad inhibitorem PDE10A. Jednym z ambitniejszych przedsięwzięć w tym zakresie stanowił udział UMP w konsorcjum realizującym grant NCBiR STRATEGMED2/268248/9/NCBR/2015.

Zobacz więcej aktualności