Uczelnia się zmienia - UMP 2.0

Aktualności

Uczelnia się zmienia!

Uczelnia się zmienia!

Rozpoczynamy nowy cykl informacji pod hasłem "Uczelnia się zmienia - UMP 2.0", w którym prezentujemy zmiany zachodzące na naszej Uczelni i najważniejsze aktywności organizacyjne. Zmieniamy się, by być wiodącą uczelnią medyczną nie tylko w kraju, ale liczącą się także w świecie.

Ulica im. profesora Rudolfa Weigla

Ulica im. profesora Rudolfa Weigla

Dzięki inicjatywie Pana prof. dra hab. Zbigniewa S. Pawłowskiego, Władze Uczelni podjęły starania o uhonorowanie wybitnego uczonego profesora Rudolfa Weigla nazwaniem ulicy Jego imieniem. Z satysfakcją możemy zakomunikować, że zgodnie z treścią uchwały, Rada Miasta Poznania nazwała imieniem Rudolfa Weigla drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Rokietnickiej w kierunku Collegium Stomatologicum, pomiędzy budynkami Centrum Biologii Medycznej i Centrum Kongresowo-Dydaktycznym.

Połowa do setki

Połowa do setki

Wielkimi krokami zbliża się 50-ta edycja Obozu Naukowo-Szkoleniowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Organizacja obozów jest prawdziwym ewenementem na skalę Polski - żadna inna uczelnia w naszym kraju nie może poszczycić się równie długą tradycją obozów naukowo-szkoleniowych. Reprezentacja 30 najlepszych studentów Uczelni uda się do Kołobrzegu celem odbycia praktyk w 9 różnych gabinetach specjalistycznych, m.in. dermatologicznym, pediatrycznym, kardiologicznym i ginekologicznym. Na obóz studenci zakwalifikowali się dzięki wytężonej pracy naukowej i działalności na rzecz uczelni, m.in. w Studenckim Towarzystwie Naukowym. W małych 3-osobowych zespołach będą pracować w gabinetach niosąc pomoc pacjentom pod doświadczonym okiem kadry naukowej.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie...

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ogłaszają rekrutację na 4-letnie INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (ISD) NanoBioTech w roku akademickim 2018/2019.

Dodatkowy nabór na studia 2018/2019

Dodatkowy nabór na studia 2018/2019

Informacje na temat dodatkowego naboru na studia w roku akademickim 2018/2019

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Z satysfakcją informujemy, że III NAGRODĘ PREZESA RADY MINISTRÓW za wybitne osiągnięcie naukowo-techniczne : INNOWACYJNY REGIONALNY PROGRAM "ECMO DLA WIELKOPOLSKI" którego wdrożenie przyniosło lub przynosi wymierne efekty ekonomiczne lub efekty społeczne otrzymali: dr n. med. Mateusz Puślecki, dr n. med. Marcin Ligowski; mgr Marek Dąbrowski

Zobacz więcej aktualności
+ Zgłoś wydarzenie