Aktualności

Nagrody farmakoekonomiczne

Nagrody farmakoekonomiczne

Szanowni Państwo, podczas ISPOR Poland Chapter - XIV Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, zorganizowanej w Warszawa w dniach 1-2 grudzień 2016 r., Kapituła Konkursu PTFe na najlepszą pracę z dziedziny farmakoekonomiki przyznała nagrody pracownikom i magistrantom Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMP.

Nagrody Ministra Zdrowia

Nagrody Ministra Zdrowia

W trakcie listopadowego posiedzenia Senatu Uczelni, zasłużeni pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu otrzymali Nagrody Ministra Zdrowia. Z rąk JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego wyróżnienia odebrali: prof. dr hab. n. farm Maria Rybczyńska, prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka, dr hab. n. med. Marek Pietryga prof. UM.

Obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny - nowe uprawnienia Wydziału Nauk o Zdrowiu

Obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny...

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 24 października 2016 r. Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium Marszałka Województwa...

W dniu 29 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się uroczystość wręczenia Jednorazowych Stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W tym roku dwoje absolwentów naszego Uniwersytetu zostało uhonorowane nie tylko Stypendium, ale także Statuetką Pierwszego Dowódcy Powstania Wielkopolskiego - Generała Stanisława Taczaka.

Złoty Kopernik

Złoty Kopernik

Współfinansowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu film w reżyserii Marcina J. Januszkiewicza "Trzy stany skupienia" zdobył Główną Nagrodę w kategorii Nauka - Złotego Kopernika na VII Festiwalu Filmów Edukacyjnych w Warszawie.

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dyplomatoria na Wydziale Nauk o...

W sobotę 19 listopada 2016r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP odbyło się Dyplomatorium absolwentów studiów II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu. W imieniu Władz Uczelni dyplomy absolwentom studiów II stopnia wręczyli reprezentujący JM Rektora Prorektor prof. dr hab. Michał Musielak oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Małgorzata Kotwicka prof. UM.

Zobacz więcej aktualności
+ Zgłoś wydarzenie