Aktualności

Nagroda im. Tadeusza Browicza

Nagroda im. Tadeusza Browicza

Z satysfakcją informujemy, że prof. dr hab. Krzysztof Książek i dr hab. Justyna Mikuła-Pietrasik z Katedry Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych za badania nad udziałem komórek mezotelialnych otrzewnej w powstawaniu dootrzewnowych przerzutów komórek nowotworowych otrzymali Nagrodę im. Tadeusza Browicza za 2017 r. Nagroda ta przyznawana jest corocznie, począwszy od 1998 r., za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Przyznaje ją Rada Polskiej Akademii Umiejętności na wniosek Wydziału V PAU. Serdecznie gratulujemy !

ORBIS na Horyzoncie

ORBIS na Horyzoncie

Z radością i dumą pragniemy poinformować, że 5 lipca 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu środków w wysokości 2,268 mln € na realizację prestiżowego, międzynarodowego i międzysektorowego projektu pt. ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internships Support) w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2017).

Nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa...

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przyznał nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za pracę habilitacyjną Pani dr hab. n. farm. Judycie Cieleckiej-Piontek. Nagroda będzie wręczona podczas uroczystego otwarcia XXIII Naukowego Zjazdu PTFarm w dniu 19 września br. w Krakowie.

Stypendium Naukowe Miasta Poznania

Stypendium Naukowe Miasta Poznania

Za dotychczasowy dorobek naukowy z zakresu badań bioanalitycznych w poszukiwaniu nowych markerów chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych - tymi słowami kapituła umotywowała decyzję o przyznaniu Pani dr n. farm. Agnieszcze Klupczyńskiej Stypendium Naukowego Miasta Poznania. Wyróżniona jest asystentem w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Współpraca z Volkswagen Poznań

Współpraca z Volkswagen Poznań

Volkswagen Poznań sp. z o.o. i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 5 lipca br. zadeklarowały współpracę dotyczącą wymiany narzędzi, informacji i wiedzy oraz podejmowanie wspólnych działań naukowych i dydaktycznych, których celem będzie podnoszenie poziomu wiedzy pracowników - w tym kadry kierowniczej. Sygnatariuszami umowy mającej na celu rozwijania przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym i doradczym w zakresie szeroko pojętych działań mających na celu zdrowie człowieka byli JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski i Jolanta Musielak Członek Zarządu ds. Personalnych w Volkswagen Poznań sp. z o.o.

Z wizytą studyjną w Universität Bremen

Z wizytą studyjną w Universität...

W ramach projektu "Medi+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" studenci naszego Uniwersytetu w dniach 26-30.06.2017r. odbyli wizytę studyjną w Universität Bremen (Niemcy).

Zobacz więcej aktualności