Aktualności

Zajęcia dla licealistów

Zajęcia dla licealistów

W dniu 29.11.2016 r. odbyła się uroczystość otwarcia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 dla liceów ogólnokształcących objętych patronatem JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.

Słuch noworodka

Słuch noworodka

Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, koordynowany przez Klinikę Otolaryngologii naszego Uniwersytetu a finansowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy działa w Polsce od trzynastu lat.

Nagrody farmakoekonomiczne

Nagrody farmakoekonomiczne

Szanowni Państwo, podczas ISPOR Poland Chapter - XIV Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, zorganizowanej w Warszawa w dniach 1-2 grudzień 2016 r., Kapituła Konkursu PTFe na najlepszą pracę z dziedziny farmakoekonomiki przyznała nagrody pracownikom i magistrantom Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMP.

Rozmawiali o najnowszych trendach w farmakoekonomice

Rozmawiali o najnowszych trendach w...

Dnia 18 listopada 2016 r. w gmachu Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce” organizowana cyklicznie przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nagrody Ministra Zdrowia

Nagrody Ministra Zdrowia

W trakcie listopadowego posiedzenia Senatu Uczelni, zasłużeni pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu otrzymali Nagrody Ministra Zdrowia. Z rąk JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego wyróżnienia odebrali: prof. dr hab. n. farm Maria Rybczyńska, prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka, dr hab. n. med. Marek Pietryga prof. UM.

Obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny - nowe uprawnienia Wydziału Nauk o Zdrowiu

Obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny...

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 24 października 2016 r. Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.

Zobacz więcej aktualności
+ Zgłoś wydarzenie