Uczelnia się zmienia - UMP 2.0

Aktualności

Podsumowanie 2017 roku

Podsumowanie 2017 roku

Rozpoczynamy nowy cykl informacji pod hasłem "Uczelnia się zmienia - UMP 2.0", w którym prezentujemy zmiany zachodzące na naszej Uczelni i najważniejsze aktywności organizacyjne. Zmieniamy się, by być wiodącą uczelnią medyczną nie tylko w kraju, ale liczącą się także w świecie.

20 mln na rozwój farmacji

20 mln na rozwój farmacji

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego otrzymał dofinansowanie projektu Budowa i Wyposażenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (CITF) w ramach konkursu dla Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. CITF stanowić będzie integralną część Collegium Pharmaceuticum - nowego obiektu dla jednostek Wydziału Farmaceutycznego.

Inaugurujemy XXI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Inaugurujemy XXI Poznański Festiwal...

W nadchodzącą niedzielę 22 kwietnia na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania zainaugurujemy kolejny Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Przedstawiciele najważniejszych uczelni i jednostek naukowych Poznania czekać będą na mieszkańców z licznymi atrakcjami.

Profesor Wojciech Golusiński Prezydentem European Head and Neck Society

Profesor Wojciech Golusiński...

W dniach 11-14.04.2018r. w Rzymie odbył się Kongres - European Congress on Head and Neck Oncology (ECHNO) organizowany przez European Head and Neck Society (EHNS), który zgromadził ponad 900 uczestników z całego świata oraz grono wybitnych wykładowców - specjalistów w dziedzinie leczenia nowotworów głowy i szyi. Dnia 11 kwietnia 2018r. podczas Zebrania Rady i Zarządu EHNS Profesor Wojciech Golusiński - Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii, został jednogłośnie wybrany na stanowisko Prezydenta European Head and Neck Society na kolejną czteroletnią kadencję.

#Zorganizowane Drzwi Otwarte

#Zorganizowane Drzwi Otwarte

Dzięki zaangażowaniu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UMP w sobotnie przedpołudnie do Centrum Biologii Medycznej na Drzwi Otwarte Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przybyło blisko 700 kandydatów.

Studentki Terapii zajęciowej będą wspierać rodziny wieloraczków w Poznaniu

Studentki Terapii zajęciowej będą...

Urząd Miasta Poznania we współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Małego Dziecka "Cali Mali" przystępuje aktualnie do realizacji programu wspierającego poznańskie rodziny wieloraczków. Celem programu jest zapewnienie i ułatwienie korzystania z konsultacji medycznych dzieci, przeprowadzenie spotkań edukacyjnych i wspierających dla rodziców, zapewnienie zajęć ludoterapeutycznych oraz rozwojowych dla dzieci.

Zobacz więcej aktualności
+ Zgłoś wydarzenie