Zapytania ofertowe

24/04/2024

Otwarty nabór na Partnera do Konsorcjum dla realizacji projektu eksperymentu badawczego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza otwarty Nabór na Partnera Konsorcjum na podstawie zapisów pkt. 2.5.2. Regulaminu konkursu na...

18/02/2022

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia jako Personel pomocniczy przy projekcie badawczym

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia jako Personel pomocniczy przy projekcie badawczym...

09/12/2021

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie wykładu dla studentów Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich NanoBioTech - wyniki postępowania

Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie wykładu...

Archiwum