Zapytania ofertowe

18/02/2022

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia jako Personel pomocniczy przy projekcie badawczym

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia jako Personel pomocniczy przy projekcie badawczym...

09/12/2021

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie wykładu dla studentów Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich NanoBioTech - wyniki postępowania

Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie wykładu...

03/12/2019

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech”

Archiwum