< Cofnij

Otwarty nabór na Partnera do Konsorcjum dla realizacji projektu eksperymentu badawczego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza otwarty Nabór na Partnera Konsorcjum na podstawie zapisów pkt. 2.5.2. Regulaminu konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych – konkurs numer: ABM/2024/1.

» Ogłoszenie
» Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
» Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

 


10.05.2024 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje