Aktualności

Zwycięska prezentacja

Zwycięska prezentacja

W dniach 18-19 kwietnia 2024 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Studentów Technik Dentystycznych w Łodzi. Okazała się ona wyjątkowym wydarzeniem, które nie tylko integrowało studentów z różnych uczelni, ale także dostarczyło mnóstwo cennych doświadczeń i wiedzy. Świetna organizacja sprawiła, że konferencja przebiegała sprawnie i bezproblemowo, co pozwoliło skupić się na merytorycznych aspektach spotkania. Wspaniała atmosfera panująca podczas wydarzenia sprzyjała aktywnej wymianie technicznych spostrzeżeń, co skłoniło do głębszych dyskusji i podzielenia się uwagami dotyczącymi prezentowanych tematów z zakresu technologii dentystycznych.

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 kwietnia 2024 r. zmarł prof. dr hab. Zbigniew Friebe, wieloletni kierownik Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 2001-2011. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, doskonały lekarz, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Aplikacje na rezydentury w USA - stuprocentowa skuteczność studentów

Aplikacje na rezydentury w USA -...

Z dumą dzielimy się wynikami aplikacji studentów i absolwentów kierunku lekarskiego w języku angielskim w tegorocznym naborze stażystów w Stanach Zjednoczonych: 100% naszych obecnych studentów ostatniego roku, którzy ubiegali się o rezydenturę lekarską w tym kraju, otrzymało oferty pracy. Wliczając również absolwentów z poprzednich lat, łącznie 83% tegorocznych aplikantów z UMP z powodzeniem ubiegało się o te stanowiska. Jest to wynik znacznie powyżej średniej dla absolwentów szkół medycznych spoza USA, która wynosi 61%.

Uroczyste otwarcie dwóch modułów Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego

Uroczyste otwarcie dwóch modułów...

W dniu 4 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie dwóch pierwszych modułów Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, najważniejszej inwestycji w ponad 100-letniej historii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uroczystości towarzyszyły wystąpienia zaproszonych gości i gospodarzy, którzy w swoich przemówieniach podkreślali nie tylko znaczenie inwestycji, ale przede wszystkim otrzymywane wsparcie od sygnatariuszy projektu i wszystkich osób , którym idea szpitala od początku koncepcji po dziś dzień była i jest bliska sercu.

Praktyczne i innowacyjne kroki w kształceniu Protetyków Słuchu

Praktyczne i innowacyjne kroki w...

Mając na uwadze potrzebę wzbogacania prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu programu nauczania na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku Protetyka Słuchu o treści związane z praktycznymi aspektami i innowacjami technologicznymi w zawodzie Protetyka Słuchu, dnia 9 kwietnia br. zostały podpisane umowy ramowe o współpracy pomiędzy naszym Uniwersytetem a firmą Audika Polska oraz Towarzystwem Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST.

Editorial Board w czasopiśmie Scientific Reports

Editorial Board w czasopiśmie...

Z satysfakcją informujemy, że dr hab. n. hum. Jan Domaradzki, prof. UMP z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych został powołany na członka Editorial Board Member w czasopiśmie Scientific Reports (4.6 IF). Serdecznie gratulujemy!

Zobacz więcej aktualności
+ Zgłoś wydarzenie