Aktualności

Trwa nabór do I edycji „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub”

Trwa nabór do I edycji „Programu...

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przystąpił do „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub” - inicjatywy skierowanej do akademickich zespołów badawczych, którego organizatorem jest Agencja Badań Medycznych, we współpracy z 9 Uczelniami oraz 10 Partnerami WHIH.

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego 2023 r. zmarła śp. prof. dr hab. Jadwiga Koczocik-Przedpelska. Wieloletnia Kierownik Zakładu Patofizjologii Narządów Ruchu. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Doświadczony dydaktyk, wychowawca wielu pokoleń studentów i lekarzy.

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego 2023 r. zmarła śp. prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak, kierownik Kliniki Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2016-2018 pełniła funkcję Prodziekana ds. Kierunku Lekarskiego na Wydziale Lekarskim II. Członek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, wielokrotnie nagradzana za działalność naukową, doskonały lekarz, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń lekarzy.

Medyczny Pomaga 4.0

Medyczny Pomaga 4.0

Wiecie, że studenci także pomagają Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Od 23 do 29 stycznia potrwa akcja Medyczny Pomaga 4.0 organizowana przez „Puls UM” - Gazetę Studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 stycznia 2023 r. zmarła śp. Dr Maria Stachowska, długoletni wykładowca w Pracowni Pielęgniarstwa Społecznego Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Oddany nauczyciel akademicki, niezwykle życzliwy i skromny człowiek. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 30 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w kościele Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, ul. Sióstr Misjonarek 8 Poznań - Morasko.

Oświadczenie w sprawie Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

Oświadczenie w sprawie Oddziału...

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi likwidacji Oddziału Klinicznego Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, informujemy, że oddział funkcjonuje i zapewnia leczenie wszystkim potrzebującym pacjentom. Nie jest prawdą, że Senat UMP podjął decyzję o likwidacji Kliniki. Jednostka ta zostaje przekształcona w Pracownię i włączona w struktury Kliniki zajmującej się leczeniem chorób zakaźnych. Jej planowana nazwa to: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności.

Zobacz więcej aktualności
+ Zgłoś wydarzenie