< Cofnij

Dla najlepszych z najlepszych

Zdjęcie

Dziewiętnastu uczestników wzięło udział w drugim już kursie przygotowującym do egzaminu praktycznego w ramach Olimpiady Biologicznej szczebla centralnego.

Ta szczególna inicjatywa skierowana do wyróżniających się uczniów szkół średnich pozwoliła nie tylko na przekazanie praktycznych umiejętności, ale na pokazanie oblicza Uniwersytetu - Uczelni, której społeczność akademicka nie tylko funkcjonuje, ale przede wszystkim żyje wspólnym dążeniem rozwijania i upowszechniania wiedzy. Jak podkreślali organizatorzy kursu - prof. dr hab. Michał Nowicki, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni, oraz dr hab. Piotr Rzymski studenci zawsze byli, są i będą w centrum zainteresowania władz Uczelni, a wysoki poziom kształcenia pozostanie głównym priorytetem naszego działania.

Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane dzięki zaangażowaniu pracowników z Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej, Katedry Informatyki i Statystki, Katedry Chemii i Biochemii Ogólnej, Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, Zakładu Medycyny Środowiskowej oraz Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.

Ankietyzacja przeprowadzona po zakończeniu kursu napawa optymizmem, pokazując jednocześnie, że  inicjatywa ta znalazła uznanie w oczach licealistów z województw nie tylko wielkopolskiego, ale także kujawsko-pomorskiego czy też śląskiego.

» Fotogaleria
» Szczegóły dotyczące kursu