< Cofnij

Komunikat Rektora w sprawie zasad dalszego funkcjonowania Uczelni z dnia 22 maja 2020 r.

P.T.
Pracownicy i Studenci
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią przedstawiam Państwu aktualizację zasad dalszego funkcjonowania Uczelni w związku z sytuacją epidemiczną. Minister Zdrowia zniósł swoim rozporządzeniem ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na jej terenie. Oznacza to, że przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, możemy wszyscy z dniem 25 maja powrócić do pracy.

Zdaję sobie sprawę, że część z Państwa ma istotne ograniczenie wynikające z zamkniętych przedszkoli i szkół, bądź sytuacji zdrowotnej dzieci. Dlatego też dopuszczam pracę zdalną dla osób, które sprawują opiekę nad małoletnim do lat 9.

W najbliższym tygodniu otwarta zostanie także biblioteka z wyłączeniem czytelni oraz zewnętrzne obiekty sportowe.

Wznawiamy także zakwaterowanie w domach studenckich w uzasadnionych przypadkach.

Kwestie zasad dalszego prowadzenia dydaktyki regulować będzie kolejne zarządzenie, które zamierzam opublikować w dniu 27 maja br.

Nie rozstrzygając o szczegółowych rozwiązaniach, co jest obecnie przedmiotem analiz Władz Uczelni i uzgodnień z Dziekanami i Dyrektorami Szpitali Klinicznych, proszę jednak o zapoznanie się z planowanymi rozwiązaniami:

  1. Większość zajęć będzie nadal kontynuowana w systemie e-learningu;
  2. Co do zasady zajęcia stacjonarne będą prowadzone w okresie 1.06-10.07.2020 dla studentów ostatniego roku studiów, w przypadku kiedy zaliczenie przedmiotu bezwzględnie wymaga takiej formy zajęć;
  3. Pozostałe zajęcia kliniczne w szpitalach ograniczone zostaną do absolutnego minimum, a umiejętności praktyczne, których nabycie przez studenta wymaga przeprowadzenia ćwiczeń, w większości odbędą się w Centrum Symulacji Medycznej;
  4. Inne stacjonarne zajęcia dydaktyczne realizowane w budynkach UMP zostaną ograniczone do rozsądnego minimum i pozostaną do decyzji Dziekanów w porozumieniu z osobami prowadzącymi;
  5. Egzaminy i zaliczenia prowadzone będą także w formie zdalnej. W wyjątkowych sytuacjach, kluczowe egzaminy wymagające obecności studentów przeprowadzone będą w CITK przy zachowaniu zasad minimalizujących zagrożenie epidemiczne;
  6. Wakacyjne praktyki studenckie, zwłaszcza dla kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, elektroradiologii, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii realizowane będą jedynie w szpitalach klinicznych oraz innych poznańskich szpitalach współpracujących z UMP, a także w Uczelnianym Laboratorium Koronawirusa.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zarządzeniem regulującym kwestie organizacji pracy.

» Zarządzenie nr 49/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2020 roku


Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Andrzej Tykarski
REKTOR

Zobacz także:

KOMUNIKATY