Aktualności

Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2016

Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2016...

Z satysfakcją informujemy, że dr med. Halina Bogusz z Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych otrzymała wyróżnienie za pracę doktorską "Opieka paliatywna i hospicyjna w Poznaniu w latach 1986-2004", w dziesiątej edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2016 w zakresie historii najnowszej.

CONGRESS OF FUTURE MEDICAL LEADERS

CONGRESS OF FUTURE MEDICAL LEADERS

Na zaproszenie organizatora Kongresu – the National Leadership Academies udział w Kongresie wzięli przedstawiciele naszej Uczelni – prof. Grzegorz Oszkinis – Dyrektor Centrum Nauczania w Języku Angielskim oraz mgr Magdalena Sikorska – Kierownik Centrum Nauczania w Języku Angielskim. W Kongresie uczestniczyło 4000 licealistów z USA (ze wszystkich amerykańskich stanów) wraz z rodzicami (ok. 8000 uczestników łącznie). Byli to licealiści, którzy planują swoją karierę w medycynie oraz którzy osiągają najlepsze wyniki w szkole.

Nagroda im. Tadeusza Browicza

Nagroda im. Tadeusza Browicza

Z satysfakcją informujemy, że prof. dr hab. Krzysztof Książek i dr hab. Justyna Mikuła-Pietrasik z Katedry Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych za badania nad udziałem komórek mezotelialnych otrzewnej w powstawaniu dootrzewnowych przerzutów komórek nowotworowych otrzymali Nagrodę im. Tadeusza Browicza za 2017 r. Nagroda ta przyznawana jest corocznie, począwszy od 1998 r., za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Przyznaje ją Rada Polskiej Akademii Umiejętności na wniosek Wydziału V PAU. Serdecznie gratulujemy !

ORBIS na Horyzoncie

ORBIS na Horyzoncie

Z radością i dumą pragniemy poinformować, że 5 lipca 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu środków w wysokości 2,268 mln € na realizację prestiżowego, międzynarodowego i międzysektorowego projektu pt. ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internships Support) w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2017).

Nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa...

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przyznał nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za pracę habilitacyjną Pani dr hab. n. farm. Judycie Cieleckiej-Piontek. Nagroda będzie wręczona podczas uroczystego otwarcia XXIII Naukowego Zjazdu PTFarm w dniu 19 września br. w Krakowie.

Stypendium Naukowe Miasta Poznania

Stypendium Naukowe Miasta Poznania

Za dotychczasowy dorobek naukowy z zakresu badań bioanalitycznych w poszukiwaniu nowych markerów chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych - tymi słowami kapituła umotywowała decyzję o przyznaniu Pani dr n. farm. Agnieszcze Klupczyńskiej Stypendium Naukowego Miasta Poznania. Wyróżniona jest asystentem w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zobacz więcej aktualności