Inżynieria farmaceutyczna

Jeżeli interesujesz się projektowaniem i wytwarzaniem leków, kosmetyków czy suplementów diety oraz masz predyspozycje do pracy laboratoryjnej, do rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna są najlepszym wyborem.

    W trakcie studiów zapoznasz się z surowcami oraz produktami do przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych, technikami przetwarzania, z projektowaniem postaci leku i jego kontroli, do uzyskania wyrobu końcowego o określonych parametrach jakościowych i bezpieczeństwie stosowania oraz z zagadnieniami inżynierskimi - projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych.
    Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna przygotują Cię do pracy w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz laboratoriach kontroli jakości.

Zasady rekrutacji:

Kierunek: inżynieria farmaceutyczna
Międzyuczelniane studia pierwszego stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 3,5-letnie, realizowane z Politechniką Poznańską

Rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku.

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów jest zakwalifikowanie co najmniej 15 kandydatów na każdej z Uczelni.

  1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub  rozszerzonym z języka  polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z: biologii lub chemii lub fizyki lub fizyki i astronomii lub geografii lub informatyki (0 punktów w przypadku niezdawania egzaminu z danego przedmiotu).
  2. Kandydaci legitymujący się „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z: biologii lub chemii lub fizyki lub fizyki i astronomii lub geografii lub informatyki (0 punktów w przypadku niezdawania egzaminu z danego przedmiotu).
  3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych wg wzoru.

 

Zobacz także