Inżynieria farmaceutyczna

Kierunek: inżynieria farmaceutyczna
Międzyuczelniane studia pierwszego stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 3,5-letnie, realizowane z Politechniką Poznańską

Rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów jest zakwalifikowanie co najmniej 15 kandydatów na każdej z Uczelni.

  1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z: biologii lub chemii lub fizyki lub fizyki
    i astronomii lub geografii lub informatyki (0 punktów w przypadku niezdawania egzaminu z danego przedmiotu).
  2. Kandydaci legitymujący się „nową maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z: biologii lub chemii lub fizyki lub fizyki i astronomii lub geografii lub informatyki (0 punktów w przypadku niezdawania egzaminu z danego przedmiotu).
  3. Kandydaci legitymujący się maturą europejską /EB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z: biologii lub chemii lub fizyki lub fizyki i astronomii lub geografii lub informatyki. Wynik matury europejskiej zostaje przeliczony wg wzoru: wynik x 10 (0 punktów w przypadku niezdawania egzaminu z danego przedmiotu).
  4. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z: biologii lub chemii lub fizyki lub fizyki i astronomii lub geografii lub informatyki (0 punktów w przypadku niezdawania egzaminu z danego przedmiotu).
  5. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych wg podanego poniżej wzoru:
    » wzór

 

Zobacz także