Inżynieria farmaceutyczna

Baner

Jeżeli interesujesz się projektowaniem i wytwarzaniem leków, kosmetyków czy suplementów diety oraz masz predyspozycje do pracy laboratoryjnej, do rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna są najlepszym wyborem.

    W trakcie studiów zapoznasz się z surowcami oraz produktami do przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych, technikami przetwarzania, z projektowaniem postaci leku i jego kontroli, do uzyskania wyrobu końcowego o określonych parametrach jakościowych i bezpieczeństwie stosowania oraz z zagadnieniami inżynierskimi - projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych.
    Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna przygotują Cię do pracy w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz laboratoriach kontroli jakości.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza zimowy nabór na studia w roku akademickim 2021/2022 na kierunek:

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA - międzyuczelniane studia II stopnia, stacjonarne, 1,5-roczne, realizowane z Politechniką Poznańską

Więcej informacji: www.ump.edu.pl/aktualnosci/zimowy-nabor-na-studia-20212022

 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023:

Nabór na kierunek inżynieria farmaceutyczna prowadzony jest przez Politechnikę Poznańską.

Zobacz także