Zasady rekrutacji na studia

Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022
1. Uchwała 168/20 Senatu UMP z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
(ostatnia aktualizacja: 3.07.2020)

 

 

Zobacz także