Zasady rekrutacji na studia

Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024
1. Uchwała nr 91/2022 Senatu UMP z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
(ostatnia aktualizacja: 28.06.2022)
2. Uchwała nr 133/2022 Senatu UMP z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 91/2022 Senatu UMP z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(ostatnia aktualizacja: 7.02.2023)

 

Zobacz także