Kontakt

Kontakt z Działem Rekrutacji
Kierownik - mgr Anna Jurago
e-mail: ajurago@ump.edu.pl
 
Pracownicy:
mgr Marta Nowaczyk
mgr Kamila Pijanowska
 
Dział Rekrutacji:
e-mail: rekrutacja@ump.edu.pl

Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00
 
Jeżeli jesteś zainteresowany kierunkiem lekarskim, lekarsko-dentystycznym, dietetyką, biotechnologią medyczną, technikami dentystycznymi, optometrią, protetyką słuchu lub elektroradiologią:
 
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70 pokój E-114 (I piętro)
60-812 Poznań
e-mail: rekrutacja@ump.edu.pl
tel.: (61) 854-74-26, 854-74-27, 854-74-28, 854-74-70
 
Jeżeli jesteś zainteresowany analityką kryminalistyczną i sądową, analityką medyczną, farmacją, inżynierią farmaceutyczną, kosmetologią, pielęgniarstwem, położnictwem, fizjoterapią, ratownictwem medycznym, terapią zajęciową lub zdrowiem publicznym:

e-mail: rekrutacja@ump.edu.pl
tel.: (61) 854-74-66, 854-74-67, 854-74-68, 854-74-69, 854-74-65

 
Biuro Centrum Nauczania w Języku Angielskim:
Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek problemy zgłoś je w oparciu o poniższą instrukcję