Kosmetologia

Zdrowe i piękne ciało to temat, który nigdy nie straci na swojej aktualności. Dzięki temu niezwykle prężnie rozwija się atrakcyjny i nowoczesny kierunek kształcenia - kosmetologia. Nauka o zdrowej stronie urody człowieka łączy w sobie wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, dermatologii, immunologii, chemii kosmetycznej, a także marketingu i zarządzania. 

    Studia to szansa, aby nauczyć się właściwie planować i wykonywać zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze. Dzięki studiom dowiesz się jak właściwie odczytywać skład kosmetyków i jak je stosować. Poznasz etapy i procedury ich wytwarzania. Nabierzesz doświadczenia współpracując z dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej. Dzięki praktykom studenckim dowiesz się jak wygląda codzienna praca kosmetologa.
    Studia przygotują Cię do pracy w gabinecie kosmetycznym, gabinecie odnowy biologicznej, ośrodku SPA, firmach przemysłu kosmetycznego i laboratoriach. Dowiesz się również jak założyć własną działalność gospodarczą i samodzielnie prowadzić salon piękności.

Zasady rekrutacji:

Kierunek: kosmetologia
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii i z chemii.
 2. Kandydaci legitymujący się „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii i z chemii.
 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotu chemia lub biologia na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R=0,5P
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

Kierunek: kosmetologia
Studia drugiego stopnia, niestacjonarne, 2-letnie, płatne

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest  zakwalifikowanie co najmniej  25 kandydatów.

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata uzyskany na kierunku kosmetologia.
 2. Kandydatów obowiązuje egzamin testowy złożony ze 100 pytań z przedmiotów wymienionych w treści standardów nauczania na kierunku kosmetologia (zał. Nr 4 do rozporządzenia z dnia 16.10.2009 (Dz. U. Nr 180, poz. 1407).
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów kosmetologicznych pierwszego stopnia.
 4. W przypadku liczby kandydatów nie przekraczającej limitu uchwalonego przez Senat Uniwersytetu, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od obowiązku przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2. o czym powiadomi kandydatów w komunikacie.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój R-01

Tel.: 61 854-74-67 / 854-74-68 / 854-74-69
Fax: 61 854-74-65
E-mail: rekr_farm@ump.edu.pl

Zobacz także