Kosmetologia

Zdrowe i piękne ciało to temat, który nigdy nie straci na swojej aktualności. Dzięki temu niezwykle prężnie rozwija się atrakcyjny i nowoczesny kierunek kształcenia - kosmetologia. Nauka o zdrowej stronie urody człowieka łączy w sobie wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, dermatologii, immunologii, chemii kosmetycznej, a także marketingu i zarządzania. 

    Studia to szansa, aby nauczyć się właściwie planować i wykonywać zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze. Dzięki studiom dowiesz się jak właściwie odczytywać skład kosmetyków i jak je stosować. Poznasz etapy i procedury ich wytwarzania. Nabierzesz doświadczenia współpracując z dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej. Dzięki praktykom studenckim dowiesz się jak wygląda codzienna praca kosmetologa.
    Studia przygotują Cię do pracy w gabinecie kosmetycznym, gabinecie odnowy biologicznej, ośrodku SPA, firmach przemysłu kosmetycznego i laboratoriach. Dowiesz się również jak założyć własną działalność gospodarczą i samodzielnie prowadzić salon piękności.

Zasady rekrutacji:

Kierunek: kosmetologia
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z biologii i z chemii.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z biologii i z chemii.
 3. Kandydaci legitymujący się maturą europejską /EB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z biologii i z chemii.
 4. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z biologii i z chemii.
 5. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotów biologia i chemia na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

» Zarejestruj się!

 

Kierunek: kosmetologia
Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne, 3-letnie

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest  zakwalifikowanie co najmniej  25 kandydatów.

 1. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy dla NM, IB i EB) z przedmiotu: biologia lub chemia.
 2. W przypadku zdania przedmiotu biologia lub chemia na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

» Zarejestruj się!

 

Kierunek: kosmetologia
Studia drugiego stopnia, niestacjonarne, 2-letnie

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest  zakwalifikowanie co najmniej  25 kandydatów.

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata uzyskany na kierunku kosmetologia.
 2. Kandydatów obowiązuje egzamin testowy złożony ze 100 pytań z przedmiotów wymienionych w treści standardów nauczania na kierunku kosmetologia (zał. Nr 4 do rozporządzenia z dnia 16.10.2009 (Dz. U. Nr 180, poz. 1407).
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to  rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów kosmetologicznych pierwszego stopnia.
 4. W przypadku liczby kandydatów nie przekraczającej limitu uchwalonego przez Senat Uniwersytetu, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od obowiązku przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2. o czym powiadomi kandydatów w komunikacie.

» Zarejestruj się!

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój R-01

Tel.: 61 854-74-67 / 854-74-68 / 854-74-69
Fax: 61 854-74-65
E-mail: rekr_farm@ump.edu.pl

Zobacz także