Optometria

Blisko 10 milionów Polaków nosi okulary. Jak zatem dbać o swój wzrok? Które oprawki wybrać? A może najlepszym rozwiązaniem będą szkła kontaktowe? Na wszystkie te pytania odpowie optometrysta, odpowiedzialny za diagnostykę wad wzroku oraz właściwy dobór optycznych wyrobów medycznych.

    Dzięki unikatowemu programowi studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biofizyki, biologii układu wzrokowego, optyki oraz technologii optycznej. Zajęcia w nowoczesnych laboratoriach poprowadzą specjaliści z wieloletnim stażem. Poprzez szereg teoretycznych i praktycznych zajęć nauczysz się technik pomiaru niezbędnych do doboru okularów, oprawek oraz szkieł kontaktowych. Dowiesz się jak obsługiwać sprzęt optyczny oraz jak wygląda praca w zakładach optycznych.
    Absolwenci optometrii na rynku pracy są skrzętnie poszukiwani przez pracodawców. Przede wszystkim znajdują oni pracę w zakładach optycznych, firmach projektujących i dystrybuujących sprzęt optyczny lub prowadzą własne gabinety.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025:

Kierunek: optometria, specjalność: optyka okularowa
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z fizyki/fizyki i astronomii lub z chemii lub z matematyki.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z fizyki/fizyki i astronomii lub chemii lub matematyki.
 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotu chemia lub fizyka/fizyka i astronomia lub matematyka na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

Kierunek: optometria
Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub inżyniera z zakresu optyki okularowej.
 2. Obowiązuje kwalifikacja na podstawie testowego egzaminu wstępnego w wersji elektronicznej w systemie OLAT złożonego ze 100 pytań jednokrotnego wyboru z 4 możliwymi do wyboru odpowiedziami. Test obejmuje zagadnienia pogrupowane w 5 modułów po 20 pytań:
  - moduł 1 - anatomia, fizjologia, histologia
  - moduł 2 - optyka geometryczna, optyka fizjologiczna
  - moduł 3 - biologia układu wzrokowego
  - moduł 4 - optyka okularowa, technologia optyczna
  - moduł 5 - wstęp do optometrii, percepcja wzrokowa.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

Zobacz także