Optometria

Blisko 10 milionów Polaków nosi okulary. Jak zatem dbać o swój wzrok? Które oprawki wybrać? A może najlepszym rozwiązaniem będą szkła kontaktowe? Na wszystkie te pytania odpowie optometrysta, odpowiedzialny za diagnostykę wad wzroku oraz właściwy dobór optycznych wyrobów medycznych.

    Dzięki unikatowemu programowi studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biofizyki, biologii układu wzrokowego, optyki oraz technologii optycznej. Zajęcia w nowoczesnych laboratoriach poprowadzą specjaliści z wieloletnim stażem. Poprzez szereg teoretycznych i praktycznych zajęć nauczysz się technik pomiaru niezbędnych do doboru okularów, oprawek oraz szkieł kontaktowych. Dowiesz się jak obsługiwać sprzęt optyczny oraz jak wygląda praca w zakładach optycznych.
    Absolwenci optometrii na rynku pracy są towarem deficytowym, skrzętnie poszukiwanym przez pracodawców. Przede wszystkim znajdują pracę w zakładach optycznych, firmach projektujących i dystrybuujących sprzęt optyczny lub prowadzą własne gabinety.

Zasady rekrutacji:

Kierunek: optometria, specjalność: optyka okularowa
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: z fizyki  na poziomie podstawowym lub chemii na poziomie podstawowym lub matematyki na poziomie podstawowym.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: z fizyki na poziomie podstawowym lub chemii na poziomie podstawowym lub matematyki na poziomie podstawowym.
 3. Kandydaci legitymujący się maturą europejską /EB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: z fizyki  na poziomie podstawowym lub chemii na poziomie podstawowym lub matematyki na poziomie podstawowym.
 4. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: z fizyki na poziomie podstawowym lub chemii na poziomie podstawowym lub matematyki na poziomie podstawowym.
 5. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotu fizyka lub chemia lub matematyka na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

» Zarejestruj się!

 

Kierunek: optometria  
Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub inżyniera z zakresu optyki okularowej.
 2. Obowiązuje egzamin testowy z zakresu studiów pierwszego stopnia specjalności optyka okularowa - 100 pytań. 
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

» Zarejestruj się!

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój E-115

Tel.: 61 854-74-27 / 854-74-28 / 854-74-71
Fax: 61 854-74-26
E-mail: rekr_wlek2@ump.edu.pl

Zobacz także