Optometria

Blisko 10 milionów Polaków nosi okulary. Jak zatem dbać o swój wzrok? Które oprawki wybrać? A może najlepszym rozwiązaniem będą szkła kontaktowe? Na wszystkie te pytania odpowie optometrysta, odpowiedzialny za diagnostykę wad wzroku oraz właściwy dobór optycznych wyrobów medycznych.

    Dzięki unikatowemu programowi studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biofizyki, biologii układu wzrokowego, optyki oraz technologii optycznej. Zajęcia w nowoczesnych laboratoriach poprowadzą specjaliści z wieloletnim stażem. Poprzez szereg teoretycznych i praktycznych zajęć nauczysz się technik pomiaru niezbędnych do doboru okularów, oprawek oraz szkieł kontaktowych. Dowiesz się jak obsługiwać sprzęt optyczny oraz jak wygląda praca w zakładach optycznych.
    Absolwenci optometrii na rynku pracy są towarem deficytowym, skrzętnie poszukiwanym przez pracodawców. Przede wszystkim znajdują pracę w zakładach optycznych, firmach projektujących i dystrybuujących sprzęt optyczny lub prowadzą własne gabinety.

Zasady rekrutacji:

Kierunek: optometria, specjalność: optyka okularowa
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z fizyki i astronomii lub z chemii lub z matematyki.
 2. Kandydaci legitymujący się „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z fizyki lub chemii lub matematyki.
 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotu chemia lub fizyka/fizyka i astronomia lub matematyka na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R=0,5P

  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

Kierunek: optometria  
Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub inżyniera z zakresu optyki okularowej. 
 2. Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna obejmująca materiał nauczania na studiach I stopnia kierunku optometria w zakresie:
  - optyki fizjologicznej
  - optyki okularowej
  - biologii układu wzrokowego
  - wstępnych zagadnień optometrycznych
 3. W kwalifikacji brana jest pod uwagę suma punktów uzyskanych na podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, przeliczanej na punkty kwalifikacyjne wg przelicznika:
  bdb: 50 punktów
  db+: 45 punktów
  db: 40 punktów
  dst+: 35 punktów
  dst: 30 punktów
  oraz liczba punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, z możliwością uzyskania maksymalnie 50 punktów.
 4. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój E-115

Tel.: 61 854-74-27 / 854-74-28 / 854-74-71
Fax: 61 854-74-26
E-mail: rekr_wlek2@ump.edu.pl

Zobacz także