Ratownictwo medyczne

Każdego roku odnotowuje się ponad 3 miliony wyjazdów karetek pogotowia ratunkowego. Każde wezwanie to adrenalina, niepewność i walka o ułamki sekund. Ratownik w trakcie akcji nie ma czasu na wahanie. Musi być perfekcjonistą, by nieść pomoc tym, którzy jej naprawdę potrzebują. 

    W trakcie studiów zdobędziesz kompleksową wiedzę, obejmującą podstawowe nauki medyczne, dyscypliny kliniczne oraz specjalistyczne przedmioty z zakresu ratownictwa. Dzięki szerokiemu spektrum praktyk zawodowych i zajęć w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej dowiesz się, jak reagować w najtrudniejszych sytuacjach. Nauczysz się udzielać pierwszej pomocy oraz pomagać poszkodowanym w wypadkach i katastrofach.
    Absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, jednostkach straży pożarnej, w specjalistycznych służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

Zasady rekrutacji:

Kierunek: ratownictwo medyczne
Studia I stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym.
 3. Kandydaci legitymujący się maturą europejską (EB) zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym.
 4. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (IB) zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym.
 5. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi  suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotu biologia na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

» Zarejestruj się!

 

Kierunek: ratownictwo medyczne
Studia I stopnia, niestacjonarne, 3-letnie

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest  zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 1. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy dla NM,IB,EB) z biologii.
 2. Kandydatów posiadających dyplom ratownika medycznego uzyskany w szkole pomaturalnej lub policealnej obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy dla NM,IB,EB) z biologii lub języka polskiego (w części pisemnej).
 3. W przypadku zdania przedmiotu biologia lub język polski na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

» Zarejestruj się!

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój R-01

Tel.: 61 854-74-67 / 854-74-68 / 854-74-69
Fax: 61 854-74-65
E-mail: rekr_wnoz@ump.edu.pl

Zobacz także