Ratownictwo medyczne

Każdego roku odnotowuje się ponad 3 miliony wyjazdów karetek pogotowia ratunkowego. Każde wezwanie to adrenalina, niepewność i walka o ułamki sekund. Ratownik w trakcie akcji nie ma czasu na wahanie. Musi być perfekcjonistą, by nieść pomoc tym, którzy jej naprawdę potrzebują. 

    W trakcie studiów zdobędziesz kompleksową wiedzę, obejmującą podstawowe nauki medyczne, dyscypliny kliniczne oraz specjalistyczne przedmioty z zakresu ratownictwa. Dzięki szerokiemu spektrum praktyk zawodowych i zajęć w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej dowiesz się, jak reagować w najtrudniejszych sytuacjach. Nauczysz się udzielać pierwszej pomocy oraz pomagać poszkodowanym w wypadkach i katastrofach.
    Absolwenci są doskonale przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, jednostkach straży pożarnej, w specjalistycznych służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

Zasady rekrutacji:

Kierunek: ratownictwo medyczne
Studia pierwszego
stopnia, stacjonarne, 3-letnie oraz 6 miesięczna praktyka zawodowa jako integralny element studiów
*Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM) zdanie, którego daje prawo do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

 1. Kandydaci legitymujący się „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 2. Kandydaci legitymujący się „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotu biologia na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R=0,5P
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

Kierunek: ratownictwo medyczne
Studia
pierwszego stopnia, niestacjonarne, 3-letnie oraz 6 miesięczna praktyka zawodowa jako integralny element studiów, płatne
*Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM) zdanie, którego daje prawo do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest  zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 1. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony dla NM,IB,EB) z biologii.
  W przypadku zdania przedmiotu biologia na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R=0,5P
 2. Kandydatom z tzw. „starą maturą” wyniki zostaną przeliczone zgodnie z przelicznikami zmieszczonymi w § 9 pkt. 4 lub na podstawie wyników z biologii przedstawionych na zaświadczeniu z OKE. Dla przedmiotu zdanego na poziomie rozszerzonym wynik w procentach zostanie przeliczony na punkty - 1% = 1pkt natomiast dla przedmiotu zdanego na poziomie podstawowym wynik zostanie przeliczony na poziom rozszerzony wg wzoru R=0,5P
  R - poziom rozszerzony
  P - poziom podstawowy 
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój R-01

Tel.: 61 854-74-67 / 854-74-68 / 854-74-69
Fax: 61 854-74-65
E-mail: rekr_wnoz@ump.edu.pl

Zobacz także