Akty prawne

Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023
1. Uchwała nr 101/2021 Senatu UMP z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
(ostatnia aktualizacja: 29.06.2021)
2. Uchwała nr 23/2022 Senatu UMP z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 101/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(ostatnia aktualizacja: 28.03.2022)
3. Uchwała nr 27/2022 Senatu UMP z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik nr 1
(ostatnia aktualizacja: 28.03.2022)
4. Terminy egzaminów wstępnych na UMP na rok akademicki 2022/2023
(ostatnia aktualizacja: 28.03.2022)
5. Terminy składania dokumentów, ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia w UMP w roku akademickim 2022/2023
(ostatnia aktualizacja: 28.03.2022)
Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024
1. Uchwała nr 91/2022 Senatu UMP z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
(ostatnia aktualizacja: 28.06.2022)

 

Zobacz także