Akty prawne

Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018  (tekst jednolity + uchwały)
2. Zarządzenie nr 32/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2017/2018
3. Terminy składania dokumentów, ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018
4. Terminy egzaminów wstępnych na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018
5. Uchwały nr 93/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I roku studiów w roku akademickim 2017/2018

» Załącznik nr 1 do uchwały 93/2017
6. » Zarządzenie Nr 61/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018
Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019
1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019  (data publikacji: 31.05.2017)

 

 

 

 

Zobacz także