Akty prawne

Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
1. Uchwała nr 169/2020 Senatu UMP z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 87/2019 Senatu UMP z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionej uchwałą nr 206/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
2. Uchwała nr 206/2019 Senatu UMP z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 87/2019 Senatu UMP w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(ostatnia aktualizacja: 9.12.2019)
3. Uchwała nr 87/2019 Senatu UMP z 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
(ostatnia aktualizacja: 27.06.2019)
4. Limity przyjęć na I roku studiów w roku akademickim 2020/2021
(ostatnia aktualizacja: 23.04.2020)
5. Terminy egzaminów wstępnych na studia w roku akademickim 2020/2021
(ostatnia aktualizacja: 5.05.2020)
6. Terminy składania dokumentów, ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021
(ostatnia aktualizacja: 5.05.2020)
7. Zarządzenie nr 62/2020 Rektora UMP z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021
(ostatnia aktualizacja: 10.06.2020)
Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022
1. Uchwała 168/20 Senatu UMP z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
(ostatnia aktualizacja: 3.07.2020)

 

Zobacz także