Akty prawne

Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018  (tekst jednolity + uchwały)
2. Zarządzenie nr 32/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2017/2018
3. Terminy składania dokumentów, ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018
4. Terminy egzaminów wstępnych na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018

 

Zobacz także