Akty prawne

Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020
1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 (ostatnia aktualizacja: 28.12.2018)
2. Uchwała nr 91/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ostatnia aktualizacja: 30.05.2018)
3. Uchwała nr 14/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 229/2018 z 19 grudnia 2018 roku w sprawie dostosowania uchwały Senatu nr 91/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na UMP, do postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 1668) (ostatnia aktualizacja: 28.02.2019)
4. Uchwała 230/2018 Senatu UMP z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, począwszy od naboru w roku akademickim 2019/2020, laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego (ostatnia aktualizacja: 22.02.2019)
» Załącznik nr 1
5. Terminy składania dokumentów, ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 (ostatnia aktualizacja: 13.05.2019)
6. Terminy egzaminów wstępnych w roku akademicki 2019/2020 (ostatnia aktualizacja: 13.05.2019)
7. Limity przyjęć na I roku studiów w roku akademickim 2019/2020 (ostatnia aktualizacja: 13.05.2019)
8. Zarządzenie nr 24/2019  Rektora UMP z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 (ostatnia aktualizacja: 9.05.2019)
Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021
1. Uchwała nr 206/2019 Senatu UMP z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 87/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Uchwała nr 87/2019 Senatu UMP w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ostatnia aktualizacja: 27.06.2019)
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2

 

Zobacz także