Akty prawne

Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019
1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 (ostatnia aktualizacja: 11.04.2018)
2. Zarządzenie nr 11/18 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2018/2019 (ostatnia aktualizacja: 23.03.2018)
3. Uchwała nr 50/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 23/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2018/2019 oraz terminów składania dokumentów, ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
(ostatnia aktualizacja: 11.04.2018)
4. Uchwała nr 49/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I roku studiów w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załacznik nr 1
(ostatnia aktualizacja: 11.04.2018)
5. Zarządzenie nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019 (ostatnia aktualizacja: 29.06.2018)

 

Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020
1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 (ostatnia aktualizacja: 30.05.2018)

Zobacz także