Akty prawne

Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025
Uchwała nr 80/2024 Senatu UMP z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/2024 Senatu UMP z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie ustalenia terminów rejestracji on-line (założenia konta, wybrania aplikacji na poszczególne kierunki studiów), zatwierdzenia danych w programie rekrutacyjnym, wniesienia opłaty rekrutacyjnej, składania wymaganych dokumentów, terminów ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia oraz terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2024/2025
» Załącznik nr 1
(ostatnia aktualizacja: 22.05.2024)
Zarządzenie nr 59/24 Rektora UMP z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne prowadzone w języku polskim dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2024/2025 oraz za wszczęcie i przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2024/2025
(ostatnia aktualizacja: 9.05.2024)
Uchwała nr 18/2024 Senatu UMP z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I roku studiów w roku akademickim 2024/2025 w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik
(ostatnia aktualizacja: 25.03.2024)
Uchwała nr 17/2024 Senatu UMP z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie ustalenia terminów rejestracji on-line (założenia konta, wybrania aplikacji na poszczególne kierunki studiów), zatwierdzenia danych w programie rekrutacyjnym, wniesienia opłaty rekrutacyjnej, składania wymaganych dokumentów, terminów ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia oraz terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2024/2025
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
(ostatnia aktualizacja: 25.03.2024)
Uchwała nr 9/2024 Senatu UMP z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 112/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(ostatnia aktualizacja: 21.02.2024)
Uchwała nr 112/2023 Senatu UMP z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
(ostatnia aktualizacja: 25.09.2023)

 

Zobacz także