Wymagane dokumenty

» Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie stacjonarne oraz jednolite magisterskie niestacjonarne na kierunku fizjoterapia
» Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
» Pełnomocnictwo do reprezentowania kandydata w procesie rekrutacji

Zobacz także