Wymagane dokumenty

» Studia stacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (nie dotyczy kierunku Biotechnologia medyczna i Dietetyka) oraz kierunek Fizjoterapia studia niestacjonarne jednolite magisterskie
» Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
» Studia niestacjonarne - pozostałe kierunki
» Pełnomocnictwo do reprezentowania kandydata w procesie rekrutacji
» Wzór zaświadczenia o średniej z egzaminów uzyskanej na studiach I stopnia

 

Zobacz także