Wymagane dokumenty

» Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), jednolite magisterskie (stacjonarne) oraz jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia (niestacjonarne)
» Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
» Pozostałe kierunki studiów niestacjonarnych
» Pełnomocnictwo do reprezentowania kandydata w procesie rekrutacji

 

Zobacz także