Opłaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2019/2020  wynosi:

 

  1. 100 złotych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek techniki dentystyczne (studia stacjonarne),
  2. 85 złotych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na numer subkonta bankowego nadany kandydatowi podczas rejestracji on-line.

» Informacje dotyczące wnoszenia opłat rekrutacyjnych
» Instrukcja zwrotu opłat rekrutacyjnych
» Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej
» Wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020

 

 

Zobacz także