Opłaty

» Informacja o wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018
Opłata za postępowanie rekrutacyjne w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

1). 150 złotych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek techniki  dentystyczne (studia stacjonarne),
2). 85 złotych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na numer subkonta bankowego nadany kandydatowi podczas rejestracji on-line.
» Informacje dotyczące wnoszenia opłat rekrutacyjnych
» Instrukcja dotycząca zwrotu opłat rekrutacyjnych
» Podanie o zwrot opłaty rekrutacjyjnej
» Zarządzenie nr 32/17 Rektora UMP w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2017/2018

 

 

Zobacz także