Olimpijczycy

Zapraszamy do udziału w II edycji organizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu kursu przygotowawczego do centralnego etapu Olimpiady Biologicznej.

Celem zaplanowanych zajęć będzie umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu botaniki, zoologii, biochemii i statystyki pod okiem naukowców, specjalistów w swojej dziedzinie, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi pracy naukowej. Będzie to zarazem unikalna możliwość poznania naszej Uczelni, bowiem zajęcia odbywać będą się w tych samych salach, w których na co dzień kształci się niemal siedem tysięcy studentów. W trakcie trwania kursu uczestnicy nauczą się również korzystać z baz bibliotecznych najnowszych publikacji naukowych ukazujących się na łamach międzynarodowych czasopism.

Drodzy Uczestnicy, żywimy nadzieję, że udział w kursie pomoże Wam przygotować się jak najlepiej do finału Olimpiady Biologicznej, i że w przyszłości pojawicie się na naszej Uczelni ponownie, już jako studenci.

Więcej informacji: www.ump.edu.pl/olimpiada-biologiczna


Zasady rekrutacji na studia dla olimpijczyków

» Uchwała 230/2018 Senatu UMP z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, począwszy od naboru w roku akademickim 2019/2020, laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
» Załącznik nr 1


Finansowy zastrzyk Rektora dla olimpijczyków

Szczególne miejsce w naszej Uczelni zajmują studenci, bo to wielokrotnie dzięki nim niemożliwe staje się możliwym, a kipiący entuzjazm zaraża pracowitością innych. Jesteśmy dumni, że wśród studentów przyjętych na pierwszy rok studiów są osoby tak utalentowane jak finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych. Dlatego też corocznie Władze Uczelni finansowo wyróżniają studentów pierwszorocznych, którzy okazali się najlepszymi z najlepszych.

Zdjęcie

Zobacz także