Olimpijczycy

Zasady rekrutacji na studia dla olimpijczyków

» Uchwała 230/2018 Senatu UMP z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, począwszy od naboru w roku akademickim 2019/2020, laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
» Załącznik nr 1


Kurs przygotowawczy do centralnego etapu Olimpiady Biologicznej

Zapraszamy do udziału w II edycji organizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu kursu przygotowawczego do centralnego etapu Olimpiady Biologicznej.

Celem zaplanowanych zajęć będzie umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu botaniki, zoologii, biochemii i statystyki pod okiem naukowców, specjalistów w swojej dziedzinie, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi pracy naukowej. Będzie to zarazem unikalna możliwość poznania naszej Uczelni, bowiem zajęcia odbywać będą się w tych samych salach, w których na co dzień kształci się niemal siedem tysięcy studentów. W trakcie trwania kursu uczestnicy nauczą się również korzystać z baz bibliotecznych najnowszych publikacji naukowych ukazujących się na łamach międzynarodowych czasopism.

Drodzy Uczestnicy, żywimy nadzieję, że udział w kursie pomoże Wam przygotować się jak najlepiej do finału Olimpiady Biologicznej, i że w przyszłości pojawicie się na naszej Uczelni ponownie, już jako studenci.

Więcej informacji: www.ump.edu.pl/olimpiada-biologiczna

 


Kurs z fizyki online

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie online z fizyki obejmującym zagadnienia szkoły średniej, z którymi spotkacie się w trakcie pierwszych lat studiów na naszej Uczelni.

Celem kursu jest poznanie zagadnień ułatwiających zrozumienie fizycznych podstaw funkcjonowania organizmu człowieka, jak również zagadnień stanowiących podstawę wielu metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Proponujemy Wam samodzielną pracę online z podręcznikiem, a następnie weryfikację przyswojonej wiedzy w postaci serii krótkich testów. Kurs obejmuje 4 obszary tematyczne, podzielone na mniejsze działy. Każdy dział kończy się testem,  który pozwala na sprawdzenie stopnia opanowania przestudiowanego materiału. Po zaliczeniu tych testów na poziomie minimum 70% uczestnik kursu uzyska dostęp do testu obejmującego całość materiału danego obszaru tematycznego. Zaliczenie tego testu na poziomie 70% pozwoli na przejście do kolejnego obszaru tematycznego.

Zaliczenie testów ze wszystkich 4 obszarów tematycznych umożliwi dostęp do testu końcowego obejmującego materiał całego kursu.

Więcej informacji: https://www.ump.edu.pl/kurs-z-fizyki-online

 


Finansowy zastrzyk Rektora dla olimpijczyków

Szczególne miejsce w naszej Uczelni zajmują studenci, bo to wielokrotnie dzięki nim niemożliwe staje się możliwym, a kipiący entuzjazm zaraża pracowitością innych. Jesteśmy dumni, że wśród studentów przyjętych na pierwszy rok studiów są osoby tak utalentowane jak finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych. Dlatego też corocznie Władze Uczelni finansowo wyróżniają studentów pierwszorocznych, którzy okazali się najlepszymi z najlepszych.

Zdjęcie

Zobacz także