Olimpijczycy

Zasady rekrutacji na studia dla olimpijczyków

» Uchwała 230/2018 Senatu UMP z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, począwszy od naboru w roku akademickim 2019/2020, laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

» Zarządzenie Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, począwszy od naboru w roku akademickim 2019/2020, laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego
 


Kurs przygotowawczy do centralnego etapu Olimpiady Biologicznej

» Więcej informacji na temat kursu


Finansowy Zastrzyk Rektora dla olimpijczyków

Szczególne miejsce w naszej Uczelni zajmują studenci, bo to wielokrotnie dzięki nim niemożliwe staje się możliwym, a kipiący entuzjazm zaraża pracowitością innych. Jesteśmy dumni, że wśród studentów przyjętych na pierwszy rok studiów są osoby tak utalentowane jak finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych. Dlatego też corocznie Władze Uczelni finansowo wyróżniają studentów pierwszorocznych, którzy okazali się najlepszymi z najlepszych.

Finansowy Zastrzyk Rektora 2023:

Finansowy Zastrzyk Rektora 2024

Finansowy Zastrzyk Rektora 2022:

Zdjęcie

Finansowy Zastrzyk Rektora 2021:

Zdjęcie

Finansowy Zastrzyk Rektora 2020:

Finansowy Zastrzyk Rektora 2019:

Nagrodzeni

Finansowy Zastrzyk Rektora 2018:

Laureaci 2018

Finansowy Zastrzyk Rektora 2017:

Laureaci

 

Zobacz także