Olimpijczycy

Zasady rekrutacji na studia dla olimpijczyków

» Uchwała 230/2018 Senatu UMP z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, począwszy od naboru w roku akademickim 2019/2020, laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego


Kurs przygotowawczy do centralnego etapu Olimpiady Biologicznej

Drodzy Uczniowie,
Uczestnicy Olimpiady Biologicznej w 2021!

Wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia młodzieży przygotowującej się do szczebla centralnego Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2020/2021, dostrzegając niedogodności związane z wprowadzeniem zaostrzeń w następstwie pandemii koronawirusa, przygotowaliśmy dla Was ofertę dwuetapowego kursu przygotowawczego.

ETAP I - MENTORING

W etapie pierwszym służymy pomocą w zaprojektowaniu, przeprowadzeniu i analizie eksperymentu naukowego, który jako przyszli olimpijczycy powinniście wykonać w okresie do 31 grudnia br.

Oferujemy w ramach kursu profesjonalny mentoring dla uczniów realizujących projekty badawcze. Obejmować on będzie konsultowanie założeń metodologicznych projektu, porady dotyczące prezentacji i opisu wyników, pomoc w dostępie do literatury fachowej oraz korektę ostatecznego opracowania przed jego wysłaniem. Mentorami olimpijczyków będą osoby realizujące na co dzień projekty badawcze i legitymujące się znaczącym dorobkiem naukowym w zakresie biologii medycznej oraz doświadczeniem w profesjonalnym opisywaniu wyników badań. Planujemy w tej mierze zajęcia z wykorzystaniem aplikacji internetowych lub - o ile pozwolą na to ogólne warunki - konsultacje w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

ETAP II - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

W etapie drugim (zorganizowanym na przełomie marca i kwietnia 2021 r.) zamierzamy przeprowadzić zajęcia praktyczne przygotowujące do szczebla centralnego Olimpiady Biologicznej. Opierając się o nasze 3-letnie doświadczenie w tym obszarze, planujemy zorganizować zajęcia z zakresu zoologii, statystyki i bioinformatyki, biochemii, botaniki i mykologii, metodologii badań naukowych, filogenetyki oraz biologii molekularnej.

Więcej informacji: www.ump.edu.pl/olimpiada-biologiczna

 


Finansowy Zastrzyk Rektora dla olimpijczyków

Szczególne miejsce w naszej Uczelni zajmują studenci, bo to wielokrotnie dzięki nim niemożliwe staje się możliwym, a kipiący entuzjazm zaraża pracowitością innych. Jesteśmy dumni, że wśród studentów przyjętych na pierwszy rok studiów są osoby tak utalentowane jak finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych. Dlatego też corocznie Władze Uczelni finansowo wyróżniają studentów pierwszorocznych, którzy okazali się najlepszymi z najlepszych.


Finansowy Zastrzyk Rektora 2021:

Zdjęcie

Finansowy Zastrzyk Rektora 2020:

Finansowy Zastrzyk Rektora 2019:

Nagrodzeni

Finansowy Zastrzyk Rektora 2018:

Laureaci 2018

Finansowy Zastrzyk Rektora 2017:

Laureaci

 

Zobacz także