Przeliczanie wyników matur

» Sposób przeliczania wyników z nowej matury, matury europejskiej (EB) i matury międzynarodowej (IB)
» Sposób przeliczania uzyskanego wyniku z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym na poziom rozszerzony dla kandydatów na studia na kierunek biotechnologia medyczna w roku akademickim 2024/2025
Dodatkowe kryterium przyjęć:
W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie - takiej samej liczby punktów jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia wg listy rankingowej zgodnie z limitem, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym będzie wynik z egzaminu z biologii, zdawanego na poziomie rozszerzonym względnie przeliczony z wyniku egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym, a następnie wynik egzaminu z matematyki zdawany na poziomie podstawowym.

 

Zobacz także