Przeliczanie wyników matur

» Sposób przeliczania wyniku z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym na poziom podstawowy
» Sposób przeliczania wyniku z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym
» Sposób przeliczania wyniku z egzaminu maturalnego dla nowej matury
» Sposób przeliczania wyniku z egzaminu maturalnego dla matury międzynarodowej
» Sposób przeliczania wyniku z egzaminu maturalnego dla matury europejskiej
» Sposób przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości dla kandydatów z tzw. starą maturą na studia pierwszego stopnia niestacjonarne

 

Zobacz także