Techniki dentystyczne

Technik dentystyczny pełni niezwykle istotną rolę w procesie leczenia uzębienia. Jego ścisła współpraca z lekarzem stomatologiem jest konieczna w sytuacjach utraty zębów. Wykorzystując zdobytą na studiach wiedzę, technik dentystyczny z niezwykłą starannością przygotowuje dla pacjentów protezy i aparaty ortodontyczne.

    Wyobraźnia przestrzenna, zdolności manualne, cierpliwość, umiejętność długotrwałego skupienia uwagi, to cechy, które charakteryzują dobrego technika dentystycznego. Dzięki studiom wiele tych atrybutów będziesz mógł w sobie udoskonalić. W nowocześnie wyposażonych pracowniach nauczysz się wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe. Będziesz też tworzyć aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza stomatologa.
    Technicy dentystyczni to specjaliści wąskiej dziedziny usilnie poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w centrach stomatologicznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz prowadzą własne pracownie techniczno-dentystyczne.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025:

Kierunek: techniki dentystyczne
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są:
  1) posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii;
  2) przystąpić do praktycznego egzaminu wstępnego z rysunku ołówkiem, format A4 i rzeźby w glinie. Rysunek oceniany jest w skali 1-30 pkt, rzeźba w skali 1-50 pkt *.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są:
  1) wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii;
  2) przystąpić do praktycznego egzaminu wstępnego z rysunku ołówkiem, format A4 i rzeźby w glinie. Rysunek oceniany jest w skali 1-30 pkt, rzeźba w skali 1-50 pkt *.
 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym oraz egzaminie praktycznym.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 180.
  * Egzamin uwzględnia szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.

Zobacz także