Zdrowie publiczne

Opieka zdrowotna, to nie tylko bezpośrednia praca przy łóżku pacjenta, dyżury w przychodni lub zabiegi na bloku operacyjnym. Służba zdrowia jest rozbudowaną strukturą, stawiającą przed pracownikami wiele ciekawych wyzwań. To przestrzeń, która łączy leczenie, profilaktykę i komunikację ze społeczeństwem. 

    Studiując zdrowie publiczne zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, procesów społecznych, aspektów ekonomicznych oraz zarządzania ludźmi i organizacjami. Będziesz miał możliwość wyboru jednej z sześciu specjalizacji: zarządzania w opiece zdrowotnej, promocji zdrowia, monitorowania badań klinicznych, komunikacji społecznej w ochronie zdrowia, kodowania i klasyfikacji procedur medycznych oraz opiekuna osoby starszej.
    Absolwenci zdrowia publicznego to osoby zarządzające placówkami medycznymi, prowadzące usługi konsultingu promocji zdrowia, kierownicy rządowych projektów zdrowotnych, koordynatorzy i kontrolerzy międzynarodowych badań klinicznych.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020:

Kierunek: zdrowie publiczne
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

specjalności:
- zarządzanie w opiece zdrowotnej
- promocja zdrowia z epidemiologią
- monitorowanie badań klinicznych

Wybór specjalności będzie miał miejsce po pierwszym roku studiów.
Wszczęcie specjalności uwarunkowane jest liczbą osób zakwalifikowanych.

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

Kierunek: zdrowie publiczne
Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie, płatne

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

specjalności:
- zarządzanie w opiece zdrowotnej
- promocja zdrowia z epidemiologią
- monitorowanie badań klinicznych

Wybór specjalności będzie miał miejsce po pierwszym roku studiów.
Wszczęcie specjalności uwarunkowane jest liczbą osób zakwalifikowanych.

 1. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony dla NM, IB, EB) z przedmiotu: biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie.
  W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P
 2. Kandydatom z tzw. „starą maturą” wyniki zostaną przeliczone zgodnie z przelicznikami zmieszczonymi w § 9 pkt. 4 lub na podstawie wyników z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie przedstawionych na zaświadczeniu z OKE. Dla przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym wynik w procentach zostanie przeliczony na punkty - 1% = 1pkt natomiast dla przedmiotów zdanych na poziomie podstawowym wynik zostanie przeliczony wg wzoru R = 0,5P
  R - poziom rozszerzony
  P - poziom podstawowy
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

Kierunek: zdrowie publiczne
Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub równorzędny.
 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

Kierunek: zdrowie publiczne
Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie, płatne

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub równorzędny.
 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań,
pokój E-114 (I piętro)

Tel.: (61) 854-74-66, 854-74-67, 854-74-68, 854-74-69, 854-74-65
Fax: (61) 854-74-71
E-mail: rekrutacja@ump.edu.pl

Zobacz także