Zdrowie publiczne

Opieka zdrowotna, to nie tylko bezpośrednia praca przy łóżku pacjenta, dyżury w przychodni lub zabiegi na bloku operacyjnym. Służba zdrowia jest rozbudowaną strukturą, stawiającą przed pracownikami wiele ciekawych wyzwań. To przestrzeń, która łączy leczenie, profilaktykę i komunikację ze społeczeństwem. 

    Studiując zdrowie publiczne zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, procesów społecznych, aspektów ekonomicznych oraz zarządzania ludźmi i organizacjami. Będziesz miał możliwość wyboru jednej z sześciu specjalizacji: zarządzania w opiece zdrowotnej, promocji zdrowia, monitorowania badań klinicznych, komunikacji społecznej w ochronie zdrowia, kodowania i klasyfikacji procedur medycznych oraz opiekuna osoby starszej.
    Absolwenci zdrowia publicznego to osoby zarządzające placówkami medycznymi, prowadzące usługi konsultingu promocji zdrowia, kierownicy rządowych projektów zdrowotnych, koordynatorzy i kontrolerzy międzynarodowych badań klinicznych.
    Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2016/2017 każdy student drugiego roku będzie mógł wybrać nowoutworzoną ścieżkę kształcenia Zarządzanie kryzysowe w ratownictwie medycznym.

Zasady rekrutacji:

Kierunek: zdrowie publiczne
Studia I stopnia, stacjonarne 3-letnie

specjalności:
- zarządzanie w opiece zdrowotnej
- promocja zdrowia
- komunikacja społeczna w ochronie zdrowia
- monitorowanie badań klinicznych
- kodowanie i klasyfikacja procedur medycznych
- opiekun osób starszych

Wybór specjalności będzie miał miejsce po pierwszym roku studiów.
Wszczęcie specjalności uwarunkowane jest liczbą osób zakwalifikowanych.

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym.
 3. Kandydaci legitymujący się maturą europejską (EB) zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym.
 4. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (IB) zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym.
 5. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotu biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

» Zarejestruj się!

 

Kierunek: zdrowie publiczne
Studia I stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie, płatne

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

specjalności:
- zarządzanie w opiece zdrowotnej
- promocja zdrowia
- komunikacja społeczna w ochronie zdrowia
- monitorowanie badań klinicznych
- kodowanie i klasyfikacja procedur medycznych
- opiekun osób starszych

Wybór specjalności będzie miał miejsce po pierwszym roku studiów.
Wszczęcie specjalności uwarunkowane jest liczbą osób zakwalifikowanych.

 1. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy dla NM,IB,EB) z przedmiotu: biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie do wyboru.
 2. W przypadku zdania przedmiotu biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.
 3. Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

» Zarejestruj się!

 

Kierunek: zdrowie publiczne
Studia II stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub równorzędny.
 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

» Zarejestruj się!

 

Kierunek: zdrowie publiczne
Studia II stopnia, niestacjonarne, 2-letnie

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 30 kandydatów.

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub równorzędny.
 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

» Zarejestruj się!

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój R-01

Tel.: 61 854-74-67 / 854-74-68 / 854-74-69
Fax: 61 854-74-65
E-mail: rekr_wnoz@ump.edu.pl

Zobacz także