Komisje senackie

I. Senacka Komisja ds. Organizacji i Rozwoju

Przewodniczący:
prof. dr hab. Ryszard Żaba

Członkowie:
prof. dr hab. Grzegorz Dworacki
prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz
prof. dr hab. Robert Juszkat
dr hab. Jarosław Szydłowski
dr hab. Michał Goran Stanišić
dr hab. Beata Begier-Krasińska prof. UM
prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz
prof. dr hab. Maciej Owecki
dr hab. Barbara Thiem prof. UM
dr hab. Edyta Szałek
dr hab. Błażej Rubiś           
prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
mgr Szymon Tomczak
Martyna Piszczek
 

II. Senacka Komisja ds. Nauki

Przewodniczący:
prof. dr hab. Michał Nowicki

Członkowie:
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
prof. dr hab. Maciej Krawczyński                                        
prof. dr hab. Piotr Jędrzejczak
prof. dr hab. Magdalena Figlerowicz
prof. dr hab. Radosław Kaźmierski
prof. dr hab. Marek Ruchała
prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz
prof. dr hab. Anna Markowska
dr hab. Bartosz Kempisty
prof. dr hab. Ewa Florek
prof. dr hab. Tomasz Gośliński
prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek
dr hab. Judyta Cielecka-Piontek
prof. dr hab. Anna Jankowska
dr hab. Marcin Żarowski
prof. dr hab. Barbara Steinborn
mgr Tomasz Szymczak
Piotr Przymuszała
 

III. Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Członkowie:
prof. dr hab. Stefan Sajdak
prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka
prof. dr hab. Jacek Brązert
prof. dr hab. Janusz Witowski
prof. dr hab. Beata Czarnecka
dr hab. Jan Mazela prof. UM
dr hab. Agata Czajka-Jakubowska            
prof. dr hab. Franciszek Główka
prof. dr hab. Janina Lulek
dr hab. Marzena Dworacka prof. UM
prof. dr hab. Anna Jankowska                                                  
dr hab. Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
mgr Łucja Zielińska
Barbara Dzięciołowska                                                                            
 

IV. Senacka Komisja ds. Finansów i Zaopatrzenia

Przewodniczący:
prof. dr hab. Zygmunt Adamski

Członkowie:
dr hab. Małgorzata Szczepańska
dr hab. Jarosław Szydłowski
dr hab. Maciej Cymerys
prof. dr hab. Rodryg Ramlau
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
dr hab. Marcin Stopa
dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
dr hab. Beata Stanisz prof. UM
prof. dr hab. Tomasz Gośliński  
dr hab. Marzena Dworacka prof. UM
prof. dr hab. Julian Malicki
dr hab. Monika Urbaniak  prof. UM
mgr Justyna Mocarska
Małgorzata Borowiak       
                                                            

V. Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Członkowie:
prof. dr hab. Wiesław Bryl
prof. dr hab. Piotr Fichna
prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
prof. dr hab. Marek Ruchała
prof.dr hab. Przemysław Mitkowski
prof. dr hab. Anna Surdacka
dr hab. Bartłomiej Perek  prof. UM                                                             
prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek
prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja
prof. dr hab. Ryszard Żaba                              
prof. dr hab. Andrzej Roszak
 

VI. Senacka Komisja ds. Wydawnictw

Przewodniczący:
prof. dr hab. Michał Musielak

Członkowie:
prof. dr hab. Jarosław Kocięcki
dr hab. Aldona Woźniak prof. UM
dr hab. Aleksandra Lisowska
prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
prof. dr hab. Romuald Ochotny                                                                                
prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak
dr hab. Agnieszka Bienert                                                           
prof. dr hab. Ewa Mojs
dr n.med. Jan Zamojski
mgr Natalia Skowron
Maciej Chmielewski
Mikołaj Antoniak
Jonasz Troszka
mgr Roma Hajduk  


VII. Senacka Komisja ds. Dydaktyki

Przewodniczący:
prof. dr hab. Ryszard Marciniak

Członkowie:
dr hab. Anna Mania
prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowsk
dr hab. Jerzy Wójtowicz
dr hab. Wiesław Markwitz prof. UM                                         
dr hab. Zofia Oko-Sarnowska  
dr hab. Szczepan Cofta
dr hab. Jan Mazela prof. UM
prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek
dr hab. Ewa Tykarska
prof. dr hab. Anna Jelińska
dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak
dr hab. Przemysław Lisiński prof. UM
prof. dr hab. Krystyna Jaracz
dr hab. Jakub Żurawski
lek. med. Magdalena Andrzejewska
Tomasz Pawlak
Natalia Bączkiewicz
Maciej Chmielewski
Martyna Piszczek


VIII. Senacka Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Członkowie:
prof. dr hab. Wiesław Bryl
prof. dr hab. Piotr Fichna
prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
prof. dr hab. Marek Ruchała
prof. dr hab. Przemysław Mitkowski
prof. dr hab. Anna Surdacka
dr hab. Bartłomiej Perek   prof. UM                                                            
prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek
prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja
prof. dr hab. Janina Lulek
prof. dr hab. Anna Jankowska                                                  
dr hab. Piotr Leszczyński prof. UM


IX.Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:
prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

Z-ca Przewodniczącego:       
prof. dr hab. Juliusz Przysławski

Członkowie:     
prof. dr hab. Magdalena Figlerowicz
dr hab. Zbigniew Żaba
dr hab. Katarzyna Jończyk-Potoczna
prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz
dr hab. Dorota Jenerowicz
dr hab. Karolina Gerreth
dr Jolanta Szyszka-Mróz
prof. dr hab. Anna Jankowska
prof. dr hab. Krystyna Jaracz
prof. dr hab. Ewa Mojs
dr Stanisław Antczak
prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak
dr hab. Hanna Szaefer
Adriann Pietkiewicz
Marek Olejniczak
Łucja Zielińska
 

X. Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów

Przewodniczący:
dr hab. Andrzej Minczykowski

Zastępcy przewodniczącego:
prof. dr hab. Witold Kędzia
prof. dr hab. Marek Niedziela
dr hab. Błażej Rubiś

Członkowie:
prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz
dr hab. Beata Pięta prof. UM
dr hab. Zofia Oko-Sarnowska
dr hab. Barbara Thiem prof. UM   
dr hab. Krystyna Górna prof. UM  
dr med. Piotr Andrysiak   
dr med. Beata Klincewicz
dr hab. Jakub Żurawski   
mgr Justyna Mocarska   
lek. Martyna Borowczyk
mgr Anna Kuklińska   
mgr Natalia Skowron   
mgr Łucja Zielińska   
Adrianna Pietkiewicz   
Piotr Przymuszała   
Przemysław Rachubiński   
Jan Rzątowski   
Jonasz Troszka   
Martyna Piszczek
Marek Olejniczak
 

XI. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów

Przewodnicząca:                
prof. dr hab. Ewa Florek

Zastępcy przewodniczącej:     
prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska
prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz                
dr hab. Krzysztof Błaszyk prof. UM

Członkowie:     
prof. dr hab. Anna Jankowska
dr n. przyr. Marek Tuliszka
dr med. Renata Śniatała
lek. Regina Pawlak
mgr Agnieszka Wincek
lek. Magdalena Andrzejewska
mgr Szymon Tomczak
Katarzyna Piotrowska
Maciej Chmielewski
Mikołaj Antoniak
Aleksandra Makarewicz

 

Zobacz także