AKTUALNOŚCI

Z przykrością informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie kursami, zapisy zostały wstrzymane.

STUDENCIE!

Naucz się języka włoskiego lub francuskiego i przeżyj przygodę z ERASMUSEM.

Jeśli chciałbyś studiować lub odbyć praktyki w Paryżu na Sorbonie, albo w Rzymie, Bolonii, Florencji i wielu innych ciekawych miejscach to zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie nauki od podstaw języka francuskiego lub włoskiego.

Kurs obejmie 60 godz. w całym roku akademickim 2020/21, a w przyszłym roku dalszą naukę.

Oferta jest skierowana głównie do studentów  1, 2 i 3 roku kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii i farmacji, ale studenci pozostałych kierunków też będą mile widziani.

Kursy będą zorganizowane przez nasze  uczelniane Studium Języków Obcych.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt emailowy: sjo@ump.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów na kurs. Na zgłoszenia czekamy do 10.11.2020.

 Znajomość języków obcych pomoże spełnić Twoje marzenia!

 

ERASMUS+ DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI - Nabór na stypendia w roku akademickim 2020/21

W dniach między 1 a 30 października 2020 odbędzie się nabór wniosków Pracowników Uczelni na wyjazdy Erasmusowe:

 1. Nauczyciele akademiccy:
 • Wyjazd w celu przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć ze studentami uczelni zagranicznej – pobyt 3-5 dniowy;
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp.) - pobyt 3-5 dniowy;
 1. Inni pracownicy:
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji w celu doskonalenia i podnoszenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. - pobyt 3-5 dniowy

Oferta skierowana jest do wszystkich Pracowników Uczelni i obejmuje współpracę z innymi szkołami wyższymi z krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji jako kraju kandydującego.

Wyjazd musi się odbyć do końca maja 2022 roku.

Warunki finansowe wyjazdów:

Wysokość stypendium na pobyt zależy od kraju docelowego oraz długości pobytu i jest wyliczana tzw. ryczałtem od 140EUR do 180EUR za każdy dzień, oraz ryczałtem na podróż 275EUR - 500EUR w zależności od kraju docelowego. Stypendium to jest przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu zagranicą. Nasza Uczelnia pokrywa koszty ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane dokumenty:

Podanie do Prorektora ds. Nauki  i Współpracy z Zagranicą -  Prof. dr hab. Michała Nowickiego z poparciem bezpośredniego przełożonego. Podanie musi zawierać krótki opis celu wyjazdu i korzyści zawodowych oraz:

 1. Wstępne potwierdzenie z instytucji zagranicznej potwierdzające możliwość odbycia szkolenia lub przeprowadzenia zajęć.
 2. Krótki opis osiągnięć naukowych/zawodowych wraz z informacją o całkowitym stażu pracy, a w przypadku pracowników naukowych, dodatkowo lista publikacji wraz z punktacją IF.

Dokumenty należy przesłać do dnia 30 paździenika 2020 na adres Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą pocztą tradycyjną lub jako zeskanowane dokumenty załączone do emaila: braducha@ump.edu.pl

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie udziela Bożena Raducha -Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą, tel.: +61 854 60 36.


Otwarte Konkursy Fundacji Kościuszkowskiej

W ramach Exchange Program to the US, rozpoczął się  nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022. Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach:

1. Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej.

2. Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposia-dających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.

3. Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej.

Termin składania wniosków to 15 listopada 2020 r., a rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2021 r.

Decyzje o przyznanych grantach ogłoszone zostaną  w marcu 2021r.

Szczegółowe informacje

 

 granty


Granty Interwencyjne NAWA

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania.

Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Więcej informacji.

 

 BGF Stypendia na pobyt badawczy we Francji

Stypendium skierowane do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji. Stypendium adresowane jest do wszystkich naukowców, a w szczególności do tych posiadających doktorat od mniej niż 10 lat i pragnących nawiązać współpracę polsko-francuską.

OPIS PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Dziedzina

wszystkie dziedziny

Wymagania

naukowcy z doktoratem

Czas trwania

od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 1 stycznia- 31 grudnia 2021

Wysokość stypendium

1704 € (netto) od momentu przyjazdu do Francji

Termin przesyłania wniosków

23 października 2020 r. godzina 12:00

 Więcej informacji i procedura składnia aplikacji.

Szanowni Użytkownicy COURSERA - platformy kursów online.

Uprzejmie informujemy, że  do dnia  30 września 2020r. Pracownicy i Studenci Uczelni mogą:

1) rozpoczynać nowe kursy, jeśli posiadają licencję

 2) otrzymać nową licencję

 Po 30 września można ukończyć wcześniej rozpoczęte kursy, ale nie można rozpoczynać nowych.

 

Podróżujesz lub planujesz wyjazd zagranicę? "Re-open UE"  odpowie na wszystkie wątpliwości!

Komisja Europejska przygotowała narzędzie, w formie interaktywnego linku: https://reopen.europa.eu/en

które pozwala sprawdzać  jakie zasady obowiązują Podróżujących po przybyciu na teren innego kraju Unii Europejskiej i nie tylko. Dostępne są tam wszystkie ważne informacje takie jak: Czy konieczna jest kwarantanna?  Jak długo trwa? Wystarczy podać kraj docelowy swojej podróży!

Serdecznie polecamy!

 

Włącz czwarty e-Bieg Erasmusa! czyli  Zapraszamy wszystkich studentów na IV Bieg Erasmusa!

W terminie od 15 do 17 października 2020 r. przypadają międzynarodowe obchody Erasmus Days i w ramach tego wydarzenia trwać będzie w całej Polsce rywalizacja drużyn sztafetowych w wybranych przez nie lokalizacjach, czyli e-Bieg Erasmusa. 17 października br. na Agrykoli w Warszawie odbędzie się Finał Biegu.

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia treningów i udziału w tej sportowej inicjatywie FRSE. Ambasadorką wydarzenia jest Oktawia Nowacka, mistrzyni świata, medalistka olimpijska z Rio, mentorka. Oktawia przygotowuje dla uczestników Biegu Erasmusa (i dla wszystkich chętnych) cykl materiałów treningowych i szkoleniowych.

Już teraz można zacząć przygotowywać się do startu i ćwiczyć z Mistrzynią- https://youtu.be/2ASUnT3-SXI!

Informacje o Biegu Erasmusa oraz posty z (nie tylko) biegowego świata można śledzić na fanpage’u fb.com/BiegErasmusa. Regulamin Imprezy i formularz rejestracyjny pojawi się w połowie lipca.

Więcej szczegółów na stronie: https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia-specjalne/bieg/

 

Erasmus+

Z radością informujemy, że nasza Uczelnia złożyła wniosek o przyznanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027, czyli na okres kolejnej edycji Programu ogłoszonego przez Komisję Europejską. Otrzymanie tej Karty umożliwi udział w nowych projektach,  co należy podkreślić, stało się już naszą tradycją. Od roku 2000 podpisaliśmy 55 umów bilateralnych z uczelniami z Europy oraz USA, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. W ramach Programu:

 • 1125 studentów odbyło część studiów i praktyki zagranicą,
 • gościliśmy w naszych progach 691 studentów z uczelni partnerskich,
 • 94 pracowników odbyło szkolenia i prowadziło zajęcia ze studentami u naszych partnerów,
 • gościliśmy na wykładach i szkoleniach 47 nauczycieli i pracowników z uczelni zagranicznych.

Nowa edycja programu Erasmus  w dalszym ciągu będzie kładła duży nacisk na mobilność edukacyjną studentów i pracowników, współpracę organizacji i instytucji  oraz wsparcie w reformowaniu polityk.

Nasze plany dotyczące udziału w kolejnej edycji Programu oraz wpływ na nasz Uniwersytet   zawarto w Deklaracji Polityki Erasmusa 2021-2027

Serdecznie zachęcamy do przeczytania tego dokumentu i prosimy o trzymanie kciuków za pozytywną ocenę naszego wniosku!

 

Komisja Europejska wraz z  partnerami uruchomiła  europejską platformę danych dotyczących COVID-19, aby umożliwić szybkie gromadzenie i 2020.04.20 platforma foto 1udostępnianie danych naukowych. Platforma, jest częścią planu działania ERAvsCorona, stanowi kolejny istotny element wysiłków UE na rzecz wspierania badaczy w Europie i na całym świecie w walce z pandemią koronawirusa.

Platforma zapewni otwarte, godne zaufania i dające się rozbudować europejskie i globalne środowisko, w którym naukowcy będą mogli gromadzić i udostępniać zbiory danych dotyczących sekwencji DNA, struktur białka, danych z badań przedklinicznych i klinicznych, a także danych epidemiologicznych. Platforma jest owocem współpracy Komisji Europejskiej, Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej Europejskiego Instytutu Bioinformatyki (EMBL-EBI), organizacji Elixir, uczestników projektu COMPARE, a także państw członkowskich i innych partnerów.

Więcej informacji

 

Pobyt naszego nauczyciela  w Uniwersytecie Halle-Wittenberg w ramach programu Erasmus+

Pani dr hab. Barbara Bednarczyk-Cwynar z Katedry i Zakładu Chemii Organicznej przez tydzień była Erasmusowym, nauczycielem akademickim w naszej partnerskiej uczelni. W ramach pobytu przeprowadziła 10 godzin zajęć ze studentami i doktorantami oraz nawiązała osobiste kontakty z kadrą akademicką.

Oto kilka słów od naszej Stypendystki:

Pobyt na Erasmusie uważam za niezwykle ciekawy i cenny!!! Poznałam wielu profesorów tej uczelni, którzy są niezwykłymi osobistościami, znakomitymi naukowcami, świetnymi nauczycielami akademickimi i bardzo sympatycznymi osobami. Każdego dnia prowadziłam rozmowy i dyskusje dotyczące rodzajów zajęć dydaktycznych dla studentów na różnym poziomie kształcenia, stosowanych metod dydaktycznych, celów dydaktycznych, sposobów przekazywania wiedzy i oczekiwań dotyczących efektów kształcenia. Jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu, gdyż mogłam nie tylko podzielić się własną wiedzą, opowiedzieć o kształceniu w Polsce, ale też dowiedzieć się o szkolnictwie wyższym u sąsiadów zza Odry. Moje ogólne wrażenie jest takie, że Niemcy bardzo duży nacisk kładą na samodzielność studentów, by młodzież potrafiła sama szukać wiedzy, zgłębiać temat, poszukiwać rozwiązań. Prowadziłam różne rodzaje zajęć dydaktycznych i zawsze moja myśl była właśnie taka - ci studenci CHCĄ się czegoś nauczyć, dowiedzieć. Było to widoczne zarówno w postaci dociekliwych pytań zadawanych przez studentów, prób rozwiązywania problemów naukowych, dyskusji na seminariach, samodzielnej pracy w laboratoriach, jak i podczas pilnego słuchania wykładu. Czułam, że studenci studiują, bo chcą, bo potrzebują tej wiedzy, bo interesuje ich tematyka studiów, bo są przekonani, że zdobyta wiedza będzie im potrzebna w przyszłości.

Ponadto poznałam tematykę badawczą (a właściwie tylko jej małą część, bo czasu było mało), realizowaną w różnych jednostkach Uniwersytetu Martina Lutra w Halle-Wittenberg, Instytucie Maxa Plancka czy Instytucie Leibniza. Nawiązałam nowe kontakty, prowadziłam fascynujące rozmowy, zdobyłam szereg cennych wskazówek dotyczących badań naukowych, które prowadzę. Mój wykład, dotyczący wybranych zagadnień chemii związków triterpenowych, którymi zajmuję się zawodowo, bardzo podobał się i otrzymałam liczne słowa uznania. Przyszło go posłuchać kilkadziesiąt osób, wśród nich byli nauczyciele akademiccy oraz studenci na różnym poziomie studiów.

Był również czas na zwiedzanie pięknego miasta Halle i niedaleko położonego Lipska.

Składam serdeczne podziękowania za możliwość skorzystania z programu Erasmus+ !!! Gorąco polecam korzystanie z jego możliwości!!!

Barbara Bednarczyk-Cwynar

 

FB  - współpraca międzynarodowa

Z radością informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej uruchomił konto facebook.

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego konta: PUMS współpraca międzynarodowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
Dział Nauki, Zarządzania Projektami
i Współpracy z Zagranicą
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel.: 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel.: 61 854-60-34
e-mail: mrolska@ump.edu.pl

Zobacz także