AKTUALNOŚCI

Podróżujesz lub planujesz wyjazd zagranicę? "Re-open UE"  odpowie na wszystkie wątpliwości!

Komisja Europejska przygotowała narzędzie, w formie interaktywnego linku: https://reopen.europa.eu/en

które pozwala sprawdzać  jakie zasady obowiązują Podróżujących po przybyciu na teren innego kraju Unii Europejskiej i nie tylko. Dostępne są tam wszystkie ważne informacje takie jak: Czy konieczna jest kwarantanna?  Jak długo trwa? Wystarczy podać kraj docelowy swojej podróży!

Serdecznie polecamy!

 

Włącz czwarty e-Bieg Erasmusa! czyli  Zapraszamy wszystkich studentów na IV Bieg Erasmusa!

W terminie od 15 do 17 października 2020 r. przypadają międzynarodowe obchody Erasmus Days i w ramach tego wydarzenia trwać będzie w całej Polsce rywalizacja drużyn sztafetowych w wybranych przez nie lokalizacjach, czyli e-Bieg Erasmusa. 17 października br. na Agrykoli w Warszawie odbędzie się Finał Biegu.

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia treningów i udziału w tej sportowej inicjatywie FRSE. Ambasadorką wydarzenia jest Oktawia Nowacka, mistrzyni świata, medalistka olimpijska z Rio, mentorka. Oktawia przygotowuje dla uczestników Biegu Erasmusa (i dla wszystkich chętnych) cykl materiałów treningowych i szkoleniowych.

Już teraz można zacząć przygotowywać się do startu i ćwiczyć z Mistrzynią- https://youtu.be/2ASUnT3-SXI!

Informacje o Biegu Erasmusa oraz posty z (nie tylko) biegowego świata można śledzić na fanpage’u fb.com/BiegErasmusa. Regulamin Imprezy i formularz rejestracyjny pojawi się w połowie lipca.

Więcej szczegółów na stronie: https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia-specjalne/bieg/

 

Darmowy dostęp testowy do platformy Coursera - kolejne licencje
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszej uczelnianej społeczności  dostępem do Platformy Coursera otrzymaliśmy kolejnych 500 licencji do tej  platformy, która oferuje prawie 4000 kursów on-line. W zakresie dziedzin biomedycznych jest wiele kursów z nauk podstawowych oraz wybrane tematy z dyscyplin klinicznych. Coursera ma bardzo bogatą ofertę kursów z zakresu statystyki, bioinformatyki i programowania. Program może być szczególnie korzystny dla osób zainteresowanych działalnością naukową chcących poszerzyć swoje kompetencje w wyspecjalizowanej wąskiej dziedzinie. Za zakończone kursy otrzymuje się certyfikat. 
 
Dostęp pozostaje bezpłatny dla studentów i pracowników, którzy rozpoczęli kurs przed 31 lipca i zakończyli przed 30 września. Po tych terminach korzystanie z platformy jest możliwe w ograniczonym zakresie, najczęściej bez możliwości pełnego uczestnictwa i certyfikatu.
 
Osoby zainteresowane programem proszone są o wysłanie wiadomości do Mikołaja Zaborowskiego (mzaborowski@ump.edu.pl) i wskazanie kursu, w którym chce się uczestniczyć. Uczelnia otrzymała ograniczoną liczbę licencji.
 
Załączamy katalog kursów adresowanych w szczególności do studentów i pracowników uczelni medycznych. Można jednak wybierać także kursy spoza tej listy. Pełny zbiór oferowanych kursów jest dostępny na stronie portalu https://www.coursera.org/
 
Mamy nadzieję, że program będzie pomocny w zdobywaniu nowych umiejętności.

Lista dostępnych kursów

 

 https://nawa.gov.pl/images/Ikonografiki/profesura-pl.jpgNAWA otworzyła konkurs w ramach programu Profesura Gościnna. Celem programu jest  wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy.

Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty. W ramach programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej.

Program przewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Edycje dla pozostałych dziedzin nauki NAWA ogłosi w kolejnych latach.

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

Więcej informacji o programie

 

Erasmus+

Z radością informujemy, że nasza Uczelnia złożyła wniosek o przyznanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027, czyli na okres kolejnej edycji Programu ogłoszonego przez Komisję Europejską. Otrzymanie tej Karty umożliwi udział w nowych projektach,  co należy podkreślić, stało się już naszą tradycją. Od roku 2000 podpisaliśmy 55 umów bilateralnych z uczelniami z Europy oraz USA, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. W ramach Programu:

 • 1125 studentów odbyło część studiów i praktyki zagranicą,
 • gościliśmy w naszych progach 691 studentów z uczelni partnerskich,
 • 94 pracowników odbyło szkolenia i prowadziło zajęcia ze studentami u naszych partnerów,
 • gościliśmy na wykładach i szkoleniach 47 nauczycieli i pracowników z uczelni zagranicznych.

Nowa edycja programu Erasmus  w dalszym ciągu będzie kładła duży nacisk na mobilność edukacyjną studentów i pracowników, współpracę organizacji i instytucji  oraz wsparcie w reformowaniu polityk.

Nasze plany dotyczące udziału w kolejnej edycji Programu oraz wpływ na nasz Uniwersytet   zawarto w Deklaracji Polityki Erasmusa 2021-2027

Serdecznie zachęcamy do przeczytania tego dokumentu i prosimy o trzymanie kciuków za pozytywną ocenę naszego wniosku!

 

  logo bekker

 

 

NAWA otworzyła konkurs wniosków w ramach Programu im. Bekkera

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:

 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

STYPENDIA NA WYJAZDY:

 •       Koszty utrzymania -12 000 zł (OECD + MERCER) / 8 000 zł miesięcznie
 •       Dodatek mobilnościowy–7 000 zł (Europa) / 12 000 zł (poza Europą
 •       Dodatkowe środki na wyjazd z osobami towarzyszącymi: koszty utrzymania:   2 000 zł –małżonek / opiekun, 1 000 zł – niepełnoletnie dziecko oraz dodatek mobilnościowy 2000 zł (Europa) /5 000 zł (poza Europą)

Termin realizacji projektów

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców.
Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 r., a najpóźniej 1 października 2021 r.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 17 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. roku do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Więcej informacji o programie

 
 

Komisja Europejska wraz z  partnerami uruchomiła  europejską platformę danych dotyczących COVID-19, aby umożliwić szybkie gromadzenie i 2020.04.20 platforma foto 1udostępnianie danych naukowych. Platforma, jest częścią planu działania ERAvsCorona, stanowi kolejny istotny element wysiłków UE na rzecz wspierania badaczy w Europie i na całym świecie w walce z pandemią koronawirusa.

Platforma zapewni otwarte, godne zaufania i dające się rozbudować europejskie i globalne środowisko, w którym naukowcy będą mogli gromadzić i udostępniać zbiory danych dotyczących sekwencji DNA, struktur białka, danych z badań przedklinicznych i klinicznych, a także danych epidemiologicznych. Platforma jest owocem współpracy Komisji Europejskiej, Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej Europejskiego Instytutu Bioinformatyki (EMBL-EBI), organizacji Elixir, uczestników projektu COMPARE, a także państw członkowskich i innych partnerów.

Więcej informacji

 

STAŻE W KILONII - przedłużenie terminu składania dokumentów do dnia 30 maja 2020 godz. 15.00

2 marca 2020 rozpoczynamy kolejny nabór na staże naukowe  w Uniwersytecie Christiana - Albrechta w Kilonii (od 6 tygodni do 3 miesięcy). Staże przewidywane są dla młodych pracowników (do dnia 30 maja roku składania aplikacji nie ukończyli 35 lat), którzy jednak legitymują się pewnym dorobkiem naukowym. Uniwersytet w Kilonii będzie przyjmował kandydatów jedynie z dziedzin, które podlegają Wydziałowi Medycznemu niemieckiej uczelni. Szczegóły dostępne są na stronie:

http://www.medizin.uni-kiel.de/en/institutes-departments

Staże w Kilonii przyznawane będą według określonych zasad (dostępne na stronie http://www.ump.edu.pl). Podobnie jak w latach ubiegłych, strona niemiecka będzie wypłacać stypendium w wysokości ok. 200 Euro na tydzień, natomiast Uniwersytet Medyczny pokryje koszty podróży i ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty ( w języku angielskim albo w języku niemieckim i polskim):

 1. Życiorys według wzoru dostępnego na stronach internetowych http://www.ump.edu.pl
 2. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego wystawione przez instytucję do tego upoważnioną lub Studium Języków Obcych.
 3. Lista publikacji według przyjętych zasad (artykuły oryginalne, poglądowe, komunikaty zjazdowe).
 4. Proponowany program pobytu według wzoru w j angielskim: plik    lub języku polskim:plik
 5. Opinia bezpośredniego przełożonego.

O staże ubiegać się mogą:

 1. pełnoetatowi pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 2. doktoranci,

 Którzy do dnia 30 kwietnia roku składania aplikacji nie ukończyli 35 lat.

 Kompletne dokumenty należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej: ul. Fredry 10, pokój 116,

tel. 061 854 62 50. Termin składania dokumentów upływa 30 maja 2020 o godzinie 15.00.

Regulamin konkursu: plik


OTWARTE KONKURSY W RAMACH STYPENDIÓW FULBRIGHTA DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Ze stypendium Fulbrighta skorzystało już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.

 

Fulbright Graduate Student Award 2021-22 to program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA, finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór trwa do 24 kwietnia. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/graduate-student-award

Fulbright Junior Research Award 2021-22 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 22 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award

Fulbright Senior Award 2021-22 to program dla pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych. W czasie pobytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej, trwającego od 3 do 10 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny. Przyjmowane są wnioski ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 1 czerwca. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/senior-award

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021 to program dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni, stypendyści mają okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Przyjmowane są wnioski z dziedzin STEM z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór trwa do 1 czerwca. Więcej informacji:

fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

 

Uwaga studenci 3 i 4 roku kierunku lekarskiego  - Specjalność wybrana VI rok lub praktyki wakacyjne na Uniwersytecie w Edynburgu w okresie  od czerwca 2021 do grudnia 2021.

W ramach współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu istnieje możliwość ubiegania się o realizację specjalności wybranej dla studentów 6 roku lub obowiązkowej praktyki wakacyjnej po roku 5. Czas trwania praktyki to 4 tygodnie. W przypadku specjalności wybranej,  zostaną zaliczone 4 tygodnie, student będzie musiał odrobić w naszej uczelni jeszcze 2 tygodnie.

Niezbędne warunki jakie należy spełnić to: średnia ocen ze wszystkich ukończonych lat studiów - min. 3,8 oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego:

QUALIFICATION/TEST

MINIMUM SCORE 

IELTS

7.5 in each component

TOEFL-internet bases test (iBT)

110 minimum score (with 25 in each section)

IGCSE English (First Language)

Grade B

Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

Grade B or higher (alternatively 191 overall with 191 in each component)

Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

Grade A (alternatively 191 overall with 191 in each component)

Completed Degree from an English speaking country (as categorised by the UKVI)

Both teaching and examinations must be in English.  Letter of confirmation required from University – must be dated within 3 years of the start of the elective placement

International Baccalaureate

English at higher or standard level. Grade 5 within the last 3.5 years.

Studenci, którzy nie posiadają oficjalnego certyfikatu mogą przystąpić do testu on-line na OLAT (informacja emialowa została wysłana, proszę postępować zgodnie z instrukcją),  który pozwoli nam ocenić poziom znajomości języka. W ramach naszej uczelni przewidujemy zorganizowanie kursu (częściowo płatnego) oraz  certyfikowanego egzaminu językowego na etapie późniejszym.

Studenci zainteresowani ofertą powinni złożyć:

 • dokument potwierdzający średnią ocen,
 • certyfikat językowy lub przystąpić do egzaminu on-line (przed złożeniem dokumentów),  
 • podanie do Dziekana z informacją o wybranej klinice i terminie praktyki oraz prośbę list popierający (należy załączyć propozycje treści takiego listu w j. angielskim).

Zainteresowanych studentów prosimy o składanie dokumentów w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej, ul. Fredry 10, pokoje 116 i 122 w godz. 8:00 – 15:00 do dnia 9 marca 2020.

W przypadku pytań prosimy o kontakt  pod adresem email: braducha@um.edu.pl

Zakwalifikowani studenci pokrywają we własnym zakresie opłatę za praktykę w kwocie 250GBP oraz koszty pobytu i podróży.

UWAGA:

Istnieje możliwość otrzymania stypendium Polish School of Medicine Memorial Fund (400GBP), które pokryje opłatę za praktykę i  skromne zakwaterowanie.

W uzasadnionych przypadkach - sytuacja materialna studenta -  Prorektor ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą może przyznać dofinansowanie z funduszy własnych. Obie drogi dofinansowania praktyki mogą zostać rozpoczęte dopiero po zakwalifikowaniu na praktyki przez Uniwersytet w Edynburgu.

Lista dostępnych klinik i terminów: plik


NAWA - programy skierowane do kadry naukowej, których nabory są lub będą otwarte w pierwszych miesiącach 2020 roku, takich jak:

Polskie Powroty

Program im. Ulama

Program im. Bekkera

Program im. Walczaka

Współpraca i wymiana międzynarodowa

Szczególnie chcielibyśmy zainteresować Państwa programem im. Walczaka.

Program im. prof. Walczaka to wspólna inicjatywa NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia skierowana do naukowców z obszaru kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, alergologii diabetologii, psychiatrii i chorób zakaźnych. Program umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Program skierowany jest do indywidualnych naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub mających otwarty przewód doktorski, którzy:

- prowadzą badania w zakresie kardiologii i kariochirugrii, onkologii, alergologii diabetologii, psychiatrii i chorób zakaźnych

- są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

- są uczestnikami szkół doktorskich lub doktorantami

- posługują się biegle językiem angielskim.

Program Walczaka

 

LETNIA SZKOŁA EDUKACJI MEDYCZNEJ W EDYNBURGU

 

Właśnie został otwarty konkurs na stypendium w ramach  Polish School of Medicine Memorial Fund Scholarships -  udział w  Letniej Szkole Edukacji Medycznej na Uniwersytecie w Edynburgu.

Kurs ten odbędzie się w dniach 10-14.08.2020.

 

W załączeniu znajdziecie Państwo szczegółowe informacje, a zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Bożeną Raducha – kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej,

tel 61 8546036 email: braducha@ump.edu.pl

ZAŁĄCZNIK: plik

 

 

UWAGA STUDENCI 4 i 5 roku kierunku lekarskiego

- PRAKTYKI WAKACYJNE W JAPONII

W ramach umów międzyuczelnianych o  oferujemy po 2 miejsca na

4 tygodniowe praktyki wakacyjne w następujących uniwersytetach:

Uniwersytet Toho, Tokio, (termin praktyk 2-29.08. 2020)

Uniwersytet Aichi, Toyohashi (termin praktyk: 29.06.2020- 25.07.2020)

Nasza Uczelnia pokryje podróż, ubezpieczenie zdrowotne i kieszonkowe w wysokości 250USD, uczelnia goszcząca zapewni bezpłatne zakwaterowanie.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej (ul. Fredry 10, pokoje 122 i 116) do dnia 26 lutego 2020, do godz. 15.00

UWAGA dodatkowa informacja: Studenci, którzy posiadają średnią ocen pomiędzy 4.0 a 4.3 mogą składać dokumenty aplikacyjne, które będą mogły zostać rozpatrzone, jeśli pozostaną wolne miejca.

 Szczegółowe informacje dotyczące procedury ubiegania się o wyjazd dostępne tutaj: plik

 

ERASMUS+ dla PRACOWNIKÓW

Od dnia 27 stycznia 2020 rozpoczynamy nabór nabór wniosków Nauczycieli Akademickich, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem 8 godzin zajęć ze studentami:

Uniwersytetu Medyczno-Farmaceutycznego im. Nicolae Testemitanu w Kiszyniowie, Mołdawia (wyjazd w kwietniu 2020)

Uniwersytetu Medycznego w Tbilisi, Gruzja (wyjazd kwiecień, maj 2020)

Zajęcia mają być poprowadzone w j. angielskim.

 Zainteresowani Pracownicy  proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej do dnia 20 lutego 2020 godz. 14.00.

Wyjazd zostanie sfinansowany w ramach stypendium Erasmusa+, minimalna długość wyjazdu to 5 dni.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej -  Bożena Raducha

(tel. +61 8546036, email: braducha@ump.edu.pl

 

 

Uniwersytet w Edynburgu ogłosił nabór kadydatów na 2 kursy w ramach Polish School of Medicine Memorial Fund Scholarship Programmes 2020/21

 1. Edinburgh Thoracic CT course 14th & 15th September 2020 
 2. Edinburgh Level 2 Cardiac CT course 14th -18th September 2020

O stypendium i udział w kursach mogą ubiegać  się lekarze - Doktoranci i Pracownicy naszej Uczelni.

Termin składania aplikacji upływa 2 Marca 2020 o godz. 17.00

Więcej informacji oraz zasady aplikowania: plik

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt w Działem Współpracy Międzynarodowej, tel. +61 8546036, email: braducha@ump.edu.pl

 

Zapraszamy na szkolenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu zorganizowane we współpracy z Działem Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej UMP:

Z badaniami i innowacjami dookoła świata. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników (RISE)

Data: 23 stycznia 2020 r. (czwartek), godz. 10.30 – 14.00

Miejsce: Sala Senatu, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a

Dla kogo: Przedstawicieli jednostek naukowo – badawczych zainteresowanych pozyskaniem środków na wymianę pracowników w ramach międzysektorowej i międzynarodowej współpracy.

Zagadnienia: - założenia konkursowe projektów RISE (Research and Innovation Staff Exchange)

- doświadczenia z pisania i realizacji projektu

- kwestie techniczne i finansowe związane z realizacją projektu

Forma zajęć: szkolenie

Wykładowcy: Spotkanie poprowadzą eksperci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE oraz przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu koordynujący projekt RISE

Rejestracja: do 21 stycznia 2020 r. pod adresem: http://rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale Szkolenia. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu Agata Bartoszewska email: agata.bartoszewska@ppnt.poznan.pl

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Nowy Regulamin wyjazdów zagranicę Pracowników UMP

Uprzejmie infomuję, że 17 grudnia Zarządzeniem Pana Rektora nr 105/2019 wprowadzone zostały nowe zasady wyjazdów zagranicznych Pracowników naszej Uczelni. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią zarządzenia oraz stosowanie nowych wzorów dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o zgodę na wyjazd:

wniosek o wyjazd za granicę: plik

wniosek o zgodę na użycie prywatnego samochodu w celach służbowych:plik

 

prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

PROREKTOR

 

Pobyt naszego nauczyciela  w Uniwersytecie Halle-Wittenberg w ramach programu Erasmus+

Pani dr hab. Barbara Bednarczyk-Cwynar z Katedry i Zakładu Chemii Organicznej przez tydzień była Erasmusowym, nauczycielem akademickim w naszej partnerskiej uczelni. W ramach pobytu przeprowadziła 10 godzin zajęć ze studentami i doktorantami oraz nawiązała osobiste kontakty z kadrą akademicką.

Oto kilka słów od naszej Stypendystki:

Pobyt na Erasmusie uważam za niezwykle ciekawy i cenny!!! Poznałam wielu profesorów tej uczelni, którzy są niezwykłymi osobistościami, znakomitymi naukowcami, świetnymi nauczycielami akademickimi i bardzo sympatycznymi osobami. Każdego dnia prowadziłam rozmowy i dyskusje dotyczące rodzajów zajęć dydaktycznych dla studentów na różnym poziomie kształcenia, stosowanych metod dydaktycznych, celów dydaktycznych, sposobów przekazywania wiedzy i oczekiwań dotyczących efektów kształcenia. Jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu, gdyż mogłam nie tylko podzielić się własną wiedzą, opowiedzieć o kształceniu w Polsce, ale też dowiedzieć się o szkolnictwie wyższym u sąsiadów zza Odry. Moje ogólne wrażenie jest takie, że Niemcy bardzo duży nacisk kładą na samodzielność studentów, by młodzież potrafiła sama szukać wiedzy, zgłębiać temat, poszukiwać rozwiązań. Prowadziłam różne rodzaje zajęć dydaktycznych i zawsze moja myśl była właśnie taka - ci studenci CHCĄ się czegoś nauczyć, dowiedzieć. Było to widoczne zarówno w postaci dociekliwych pytań zadawanych przez studentów, prób rozwiązywania problemów naukowych, dyskusji na seminariach, samodzielnej pracy w laboratoriach, jak i podczas pilnego słuchania wykładu. Czułam, że studenci studiują, bo chcą, bo potrzebują tej wiedzy, bo interesuje ich tematyka studiów, bo są przekonani, że zdobyta wiedza będzie im potrzebna w przyszłości.

Ponadto poznałam tematykę badawczą (a właściwie tylko jej małą część, bo czasu było mało), realizowaną w różnych jednostkach Uniwersytetu Martina Lutra w Halle-Wittenberg, Instytucie Maxa Plancka czy Instytucie Leibniza. Nawiązałam nowe kontakty, prowadziłam fascynujące rozmowy, zdobyłam szereg cennych wskazówek dotyczących badań naukowych, które prowadzę. Mój wykład, dotyczący wybranych zagadnień chemii związków triterpenowych, którymi zajmuję się zawodowo, bardzo podobał się i otrzymałam liczne słowa uznania. Przyszło go posłuchać kilkadziesiąt osób, wśród nich byli nauczyciele akademiccy oraz studenci na różnym poziomie studiów.

Był również czas na zwiedzanie pięknego miasta Halle i niedaleko położonego Lipska.

Składam serdeczne podziękowania za możliwość skorzystania z programu Erasmus+ !!! Gorąco polecam korzystanie z jego możliwości!!!

Barbara Bednarczyk-Cwynar

 

FB  - współpraca międzynarodowa

Z radością informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej uruchomił konto facebook.

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego konta: PUMS współpraca międzynarodowa

 

 ERASMUS+ dla studentów  - czyli nauka i przygoda w jednym!

Zapraszamy wszystkich Studentów UMP na spotkanie informacyjne, na którym przedstawimy ofertę wyjazdową na studia i praktyki w roku akademickim 2020/21.Spotkanie odbędzie się 10 grudnia w Centrum Biologii Medycznej, sala 2008, godz. 18.30.

Nabór wniosków został zaplanowany na przełom stycznia i lutego 2020, dlatego warto już teraz poznać zasady, aby być dobrze przygotowanym do złożenia dokumentów konkursowych.

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej

 

ERASMUS+ dla pracowników - konkurs rozstrzygnięty!

Z radością informujemy, że w ramach umowy Erasmusa KA -103- 2019 zakwalifikowano aż 10 pracowników wszystkich Wydziałów  naszej Uczelni do wyjazdu w roku akademickim 2019/20.

4 nauczycieli akademickich wyjedzie w celu prowadzenia zajęć ze studentami w uczelniach partnerskich w Belgii, Włoszech i Niemczech, a 6 odbędzie szkolenia w ośrodkach naukowych i akademickich  w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Chorwacji i Turcji.

Nasza Erasmusowa rodzina systematycznie się powiększa, tym bardziej chcemy podkreślić, że w bieżącym roku akademickim wyjedzie najliczniejsza grupa pracowników od początku naszego udziału w Programie Erasmus.

Zakwalifikowanym Pracownikom serdecznie gratulujemy!

 

Powitalne spotkanie przyjeżdżających studentów Erasmusa

5 listopada 2019 w Centrum Kogresowo-Dydaktycznym uroczyście przywitaliśmy naszych studentów Erasmusa. Najwiekszą grupę stanowią studenci hiszpańscy i francuscy, ale także gościmy studentów z Niemiec, Włoch, Portugalii, Węgier, Łotwy, Turcji i Bułgarii.

Jest to dla nas bardzo bardzo  wyjątkowy rok, gdyż od 15 paździenika rozpoczęła swoją przygodę z Erasmusem studentka kierunku lekarskiego z bardzo odległego kraju,  z Papui Nowej Gwinei (Divine Word University). Pozostanie z nami do końca semestu zimowego.

Liczymy na to, że będzie to bardzo udany ERASMUSOWY rok!

 

 

 

Oferta stypendialna Uniwersytetu w Edynburgu - The 7th ESO Edinburgh Stroke Research Workshop

Zachęcamy Pracowników naszej Uczelni do zapoznania się z ofertą  The Boloz-Kulesza Trust Fund i

Polish School of Medicine Memorial Fund Scholarship Programmes 2019/20

Otwarty nabór na warsztaty: The 7th ESO Edinburgh Stroke Research Workshop

Szczegółowe informacje: tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel.: 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Matylda Kaczmarczyk
tel.: 61 854-60-35
e-mail: mkaczmarczyk@ump.edu.pl

mgr Anna Augustyniak
tel.: 61 854-62-23
e-mail: augustyniak@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel.: 61 854-60-34
e-mail: mkaczmarczyk@ump.edu.pl

Zobacz także