AKTUALNOŚCI

 

 

OTWARTY NABÓR

Międzynarodowa wymiana  8-12.08.2022 oraz   trening w ramach Szkoły Letniej  15 - 19.08. 2022

w ramach projektu  ERASMUS+ - SCaLPEL

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tygodniowej letniej szkole stażu chirurgicznego, które odbędą się w Brnie, na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Masaryka, gdzie w wyrafinowanym centrum symulacyjnym z licznymi salami prosekcyjnymi i materiałem anatomicznym studenci będą mieli okazję ćwiczyć na symulatorach chirurgicznych oraz szkolić procedury i techniki na ludzkim materiale zwłok. Szkoła daje również uczniom możliwość trenowania ich umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych. Uczniowie uczęszczający do letniej szkoły będą mieli formalne uznanie udziału międzynarodowego w szkoleniu w oficjalnym rejestrze, a także otrzymają 2 punkty ECTS.

Program ERASMUS+ wesprze każdego zakwalifikowanego uczestnika szkolenia kwotą 180EUR na podróż oraz 406 EUR na koszty pobytu w Brnie.

Jeśli jesteś:

 • studentem V i VI roku Wydziału Lekarskiego,
 • studentem studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim,
 • rezydentem ortopedii i neurochirurgii

Czekamy na Twoje CV i list motywacyjny. Prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (może to być certyfikat państwowy British Council FC, AC lub potwierdzenie ze Studium Języków Obcych UMP z ocena min. dobry).

Wszystkie dokumenty w formie skanu PDF należy przesłać  do dnia 30 czerwca 2022 na adres email:  sekretariat_k_ock@orsk.pl

Więcej informacji:

Termin najbliższej szkoły letniej to:

15-19.08. 2022 Summer School Practice Workshop (Department of Anatomy, Faculty of Medicine Masaryk University, 4 students + 2 tutors from Poland, 4 students from MED MUNI, cadaveric workshop) 

https://www.med.muni.cz/en/about-faculty/organizational-structure/110514-deptof-anatomy/about-the-site

8-12.08.2022 International Exchange (POL -> CZ) (Dept. of Orthopedic Surgery, University Hospital Brno and Faculty of Medicine Masaryk University, 4 Ph.D. students from Poland to Brno) 

https://www.med.muni.cz/en/about-faculty/organizational-structure/110217-deptof-orthopedic-surgery/about-the-site

 

 

OTWARTE SPOTKANIE NT TEMAT: COMPENSATION OF THE SPINE-CASE PRESENTATION

Zapraszamy studentów 5 i 6 roku kierunku lekarskiego do udziału w   kolejnym spotkaniu online w ramach projektu SCaLPEL - ERASMUS+ na temat: Compensation of the spine-case presentation. Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2022r o godz. 19.00.

Bezpośredni link do udziału na platformie TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ao53HE49Hm5EZw8-NtqCgXinKcH0jS_HRzrTrjs2YBQM1%40thread.tacv2/1655199816073?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0bd57b-350c-4591-ac97-14d616f649b0%22%7d

Prowadzący - Dr hab.  Łukasz Kubaszewski - Klinika Ortopedii Kręgosłupa Dorosłych

 


NABÓR NA STYPENDIA W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+ DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 ZAPLANOWANO NA PAŹDZIERNIK 2022

Już teraz zachęcamy naszych pracowników do zapoznania się z warunkami naboru oraz poszukanie sobie miejsca na szkolenie.

 

 1. Nauczyciele akademiccy:
 • Wyjazd w celu przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć ze studentami uczelni zagranicznej –  pobyt 3-5 dniowy;
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania)  - pobyt 3-5 dniowy;
 1. Inni pracownicy:
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji w celu doskonalenia i podnoszenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp.  -  pobyt 3-5 dniowy

Oferta skierowana jest dla pracowników uczelni wyższej i obejmuje współpracę z innymi instytucjami  krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji.

Warunki finansowe wyjazdów:

Wysokość stypendium na pobyt zależy od kraju docelowego i długości pobytu i jest wyliczana tzw. ryczałtem od 140EUR do 180EUR za każdy dzień, oraz ryczałt na podróż 275EUR - 1500EUR w zależności od kraju docelowego. Stypendium to przeznaczone jest na pokrycie kosztów pobytu zagranicą. Nasza uczelnia pokrywa koszty ubezpieczenia.

 Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Prorektora Prof. dr hab. Michała Nowickiego z poparciem bezpośredniego przełożonego. Podanie musi zawierać krótki opis celu wyjazdu i korzyści zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rozwoju umiejętności dydaktycznych.
 2. Wstępne potwierdzenie z instytucji zagranicznej potwierdzające możliwość odbycia szkolenia lub przeprowadzenia zajęć.
 3. Krótki opis osiągnięć naukowych/zawodowych wraz z informacją o całkowitym stażu pracy, a  w przypadku pracowników naukowych, dodatkowo lista publikacji wraz z punktacją IF.

Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną  do Sekcji ds. Współpracy  Z Zagranicą lub jako załączone skany do emaila, który należy wysłać na adres: braducha@ump.edu.pl 

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie udziela Bożena Raducha - tel.:  +61 854 60 36, e-mail: braducha@ump.edu.pl

 

 UWAGA STUDENCIE!

 
Jeśli chciałbyś zostać opiekunem studenta zagranicznego przyjeżdżającego na studia/praktyki ERASMUSA do naszej uczelni, zgłoś się do grupy ERASMUS CENTER wypełniając poniższą ankietę:
 
ANKIETA
 
Za aktywność w ramach Erasmus Center otrzymasz dodatkowe punkty przy rekrutacji na wyjazdy Erasmusowe w przyszłych latach, ale także poznasz bardzo ciekawych ludzi, podszkolisz  język obcy i być może nawiążesz przyjaźnie na całe życie.
 
Zapraszamy!
 
 
EC logo example - standard version
 
Karta ECHE  - Pozytywna ocena Komisji Europejskiej 
 
Z radością informujemy, że złożony wniosek o uzyskanie Karty ECHE (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION) na lata 2021-2027 uzykał pozytywyną ocenę Komisji Europejskiej.
Oznacza to, że w kolejnych latach nasza Uczelnia będzie mogła ubiegać się o finansowanie moblilności studentów i pracowników oraz innych projektów edukacyjnych w ramach Programu ERASMUS+.

Decyzja Komisji Europejskiej

 

Erasmus+ czyli nauka i przygoda w jednym!
Pomimo trwającej pandemii  Program Erasmus+ wciąż umożliwia naszym studentom wyjazdy zagraniczne.
Na przełomie stycznia i lutego 2021 zostanie otwarty  nabór wniosków, który umożliwi wyjazd  na praktyki w wakacyjne już od czerwca 2021  oraz studia w nowym roku akademickim 2021/22.
Jeśli tylko pragniesz odbyć swoją przygodę z Erasmusem w jednej z 49 uczelni partnerskich lub innej instytucji na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej lub Norwegii, Islandii i Lichtensteinu już dziś zapoznaj się z regułami programu. To tylko jedna strona  do przeczytania, która pozwoli zrozumieć wszystkie meandry Programu i odpowiednio przygotować się do rekrutacji oraz wyjazdu. Jeśli  po lekturze będziesz miał pytania i wątpliwości skontaktuj się z Sekcją ds. Współpracy z Zagranicą (tel. 61 854 62 50 lub 61 854 60 36, email: mpiorkow@ump.edu.pl). Pracownicy Sekcji odpowiedzą na każde pytanie i pomogą rozwiać każdą wątpliwość.
Jak powiedział patron Programu -  Erazm z Rotterdamu „Dla chcącego nie ma nic trudnego”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podróżujesz lub planujesz wyjazd zagranicę? "Re-open UE"  odpowie na wszystkie wątpliwości!

Komisja Europejska przygotowała narzędzie, w formie interaktywnego linku: https://reopen.europa.eu/en

które pozwala sprawdzać  jakie zasady obowiązują Podróżujących po przybyciu na teren innego kraju Unii Europejskiej i nie tylko. Dostępne są tam wszystkie ważne informacje takie jak: Czy konieczna jest kwarantanna?  Jak długo trwa? Wystarczy podać kraj docelowy swojej podróży!

Serdecznie polecamy!

 

Komisja Europejska wraz z  partnerami uruchomiła  europejską platformę danych dotyczących COVID-19, aby umożliwić szybkie gromadzenie i 2020.04.20 platforma foto 1udostępnianie danych naukowych. Platforma, jest częścią planu działania ERAvsCorona, stanowi kolejny istotny element wysiłków UE na rzecz wspierania badaczy w Europie i na całym świecie w walce z pandemią koronawirusa.

Platforma zapewni otwarte, godne zaufania i dające się rozbudować europejskie i globalne środowisko, w którym naukowcy będą mogli gromadzić i udostępniać zbiory danych dotyczących sekwencji DNA, struktur białka, danych z badań przedklinicznych i klinicznych, a także danych epidemiologicznych. Platforma jest owocem współpracy Komisji Europejskiej, Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej Europejskiego Instytutu Bioinformatyki (EMBL-EBI), organizacji Elixir, uczestników projektu COMPARE, a także państw członkowskich i innych partnerów.

Więcej informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
Dział Nauki, Zarządzania Projektami
i Współpracy z Zagranicą
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel.: 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel.: 61 854-60-34
e-mail: mrolska@ump.edu.pl

Zobacz także