Programy międzynarodowe

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu utrzymuje w ramach międzynarodowych programów współpracy, umów międzyrządowych i międzyuczelnianych oraz porozumień ścisłą współpracę w zakresie nauki, edukacji i lecznictwa z partnerami zagranicznymi.

Uczestniczymy w następujących międzynarodowych programach współpracy: Programy Ramowe Unii Europejskiej oraz Erasmus+.

Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Program Horyzont 2020
Realizowane projekty

 

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

Zobacz także

Biuro Obsługi Badań
ul. Fredry 26/28
61-927 Poznań
tel. 61 45 24 235

Pn - Pt. 8:00 - 16:00
Sb 10:00 - 20:00