< Cofnij

Unieważnienie zapytania ofertowego

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje  o  unieważnieniu  zapytania ofertowego dotyczącego wykonania usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub poradniach szpitalnych z Wielkopolski z powodu nie spełnienia wymogu dwóch ważnych ofert zgodnie z wytycznymi programu w Projekcie „Wielkopolska Onkologia:
Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów  do trendów demograficzno – epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki” finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164.