< Cofnij

Wyniki konkurs na wykonanie bazy danych oraz projektu graficznego wraz z implementacją, konfiguracją i wdrożeniem strony internetowej

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że konkurs na wykonanie Bazy danych na podstawie ankiety w systemie Red Cap oraz projektu graficznego wraz z implementacją, konfiguracją i wdrożeniem nowej strony internetowej dla Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej na potrzeby projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno - epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki”  finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164, został rozstrzygnięty.

Oferta Nfinity.pl sp. z o.o. zaproponowała najkorzystniejszą cenę oraz przeszła pozytywną weryfikację przeprowadzoną w drodze negocjacji w konkursie.