< Cofnij

Wyniki konkursu na wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych

Dotyczy Projektu "Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów  do trendów demograficzno - epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi polegającej na zrealizowaniu badań laboratoryjnych podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski została wybrana oferta ALAB Laboratoria Sp. z o.o.