< Cofnij

Wyniki konkursu na przeprowadzenie ankiet

Dotyczy Projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie nr 023/326/7/MFEOGNMF/2014/00/75/1164.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia ankiet  podczas Akcji Zdrowotnych w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Wielkopolski zostały wybrane oferty złożone przez następujące osoby:

 1. Ewa Warzecha
 2. Anna Maria Sotirov
 3. Zuzanna Jaskot
 4. Agnieszka Falborska
 5. Katarzyna Pastusiak
 6. Ewa Bryl
 7. Agnieszka Czarnecka
 8. Marcelina Dolata
 9. Iwona Kwietniewska
 10. Magdalena Kierzek
 11. Joanna Michałowska
 12. Martyna Marciniak.