< Cofnij

Wyniki konkursu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń

Wyniki konkursu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: "Przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu modelowania zależności pomiędzy budową chemiczną substancji aktywnych biologicznie a właściwościami istotnymi dla efektywności i bezpieczeństwa farmakoterapii"  w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych!", zgodnie z umową o dofinansowanie nr MNiSW/2016/DIR/219/NN z dnia 07.06.2016r.

W związku z opublikowaniem dnia 28.11.2016r. zaproszenia do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenia szkoleń, do  realizacji usługi wybrano Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.