< Cofnij

Wyniki konkursu na przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów

Dotyczy:

Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów w trakcie trwania Letniego Uniwerka Umiejętności Praktycznych realizowanego w ramach Projektu "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» informacja o wyniku postępowania - lekarz
» informacja o wyniku postępowania - dwie pielęgniarki