< Cofnij

Wyniki konkursu na świadczenie usługi hotelarskiej

Wyniki konkursu na świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników projektu pt: "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej" POWR.05.04.00-00-0086/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Szczegółowe informacje