< Cofnij

Zapraszenie do składania ofert na przeprowadzenie wykładu dla dzieci (wiek 6-12 lat) na temat implantów słuchowych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie wykładu dla dzieci (wiek 6-12 lat) na temat implantów słuchowych:

» Więcej informacji
» Opis przedmiotu zamówienia
» Formularz ofertowy
» Wzór umowy

 


5.12.2018 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje