< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert dla wydawców czasopism

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza wydawców czasopism dla rodziców dzieci przedszkolnych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie konkursu na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w projekcie: "Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców" współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

» Szczegółowe informacje