< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na na realizację usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego za lata 2014-2018

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego za lata 2014-2018:

» Zapytanie ofertowe
» Zał. 1 - opis przedmiotu zamówienia
» Zał. 2 - formularz ofertowy
» Zał. 3 - umowa
» Zał. 4 - wykaz usług
» Zał. 5 - oświadczenie
» Zał. 6 - oświadczenie o zachowaniu poufności

 


7.02.2019 r.

Wyniki postępowania

» Szczegółowe informacje